“Slušajte djecu, dajte im da govore!”

Povodom Međunarodnog dana djeteta djeca preuzela ključne pozicije u međunarodnim organizacijama, politici, medijima…

Almir Panjeta za UNICEF
“Slušajte djecu, dajte im da govore!”
UNICEF/Djemidzic
22 Novembar/studeni 2022