“Samo želim mir”

Mladi ljudi u pokretu

Branka Matic za UNICEF
“Samo želim mir”
UNICEF
08 Oktobar/listopad 2020

Javid* je živahan i komunikativan sedamnaestogodišnjak, nasmijan i samouvjeren. Njegova pojava zrači mladošću, ali biografija krije potresnu priču. Sa 15 godina je napustio Afganistan i krenuo na put ka Evropi, sam, ostavljajući veliku porodicu, roditelje, četiri sestre i tri brata.

Pozadina takve odluke bila je bezbjednost ali i porodična tragedija:

“Mog starijeg brata su ubili Talibani jer im se odbio pridružiti. Roditelji su se plašili da i mene čeka slična sudbina i odlučili su da trebam ići. I ja sam to želio.”

Javid je našao smještaj u Privremenom prihvatnom centru (PPC) Sedra koji se nalazi u općini Cazin sa drugim dječacima koji putuju bez pratnje ili razdvojeno od porodica. Nada se da će prijeći granicu sa Hrvatskom i dospijeti u Francusku.  

On je kreativan dječak, nosi košulju koju je sam napravio; otac je krojač i naučio ga je šiti. Detalji i finoća izrade na kragni, obrubi, precizno i znalački urađeni štepovi pokazuju da su se porodična tradicija i zanat prenijeli sa oca na sina.

Ovaj dječak je već 15 puta bezuspješno pokušao prijeći granicu sa Hrvatskom, prilikom čega je prošao kroz fizičke i psihološke traume. Jednom prilikom je grupa neprijateljski raspoloženih  migranata pretukla Javida i njegove prijatelje u šumi; ožiljci na leđima su još vidljivi. Zadnjih par godina su bile opasne i pune nemira, ali on gaji nadu da će jednog dana voditi drugačiji život:

Javid* je živahan i komunikativan sedamnaestogodišnjak, nasmijan i samouvjeren.
UNICEF

“Želim ići ponovo u školu, samo želim mir, život bez nasilja, bez poniženja.”

Put migracija je traumatičan i generalno utiče na mentalno zdravlje svih koji se na njemu nađu, a mladi ljudi su naročito osjetljivi. Promjene u ponašanju, slučajevi samoozljeđivanja, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, itd. mogu se djelimično pripisati okrutnosti života u pokretu.

 

Javid je u Sedri pronašao nove hobije i otkrio svoje omiljene aktivnosti. Skupa sa drugom djecom redovno učestvuje na radionicama psihosocijalne podrške koje implementira Médecins du Monde Belgija (MdM). Tokom psihosocijalnih radionica, Javid sa ostalim učesnicima razgovara o emocijama, međuljudskim odnosima, i ostalim temama koje jačaju ličnost i otpornost.

 

U partnerstvu sa UNICEF-om i uz finansijsku podršku Zdravstvenog programa Evropske unije, Médecins du Monde Belgija (MdM) pruža psihosocijalnu podršku djeci i izbjeglicama i migrantima u četiri centra u Unsko - sanskom kantonu kroz projekat “Pružanje podrške mentalnom zdravlju i psihosocijalna podrška za djecu bez pratnje i djecu u porodicama“.

 

Podrška mentalnom zdravlju koju MdM primijenjuje prilagođena je posebnim okolnostima u prihvatnim centrima i životu u pokretu te zasnovana na grupnim i individualnim sesijama/terapijama. Ovakav rad veoma često podrazumijeva sesije prve pomoći za mentalno zdravlje nakon traumatičnih incidenata kao što su protjerivanja/odvraćanja sa granice ili slične krizne situacije. MdM zasniva svoj rad na principu “bez štetnog djelovanja”, a tretman kompleksnih psiholoških pitanja je postepen, s obzirom da dugoročan rad sa korisnikom često nije moguć zbog neprekidne tendencije kretanja ljudi.

Irena Pašić, MdM psiholog, svakodnevno radi sa djecom kroz grupne i individualne terapije na UNICEF projektu. Najčešće tegobe koje je zapazila tokom individualnih psihosocijalnih terapija su zabrinutost, anksioznost, određeni znaci depresivnosti, uključujući nedostatak volje, gubitak apetita, nesanica, frustriranost i osjećaj bespomoćnosti, neadekvatno ispoljavanje ljutnje i tuge, i manjak emotivne pismenosti.

Djeci i mladima poput Javida, najveći značaj intervencije primjećuje se u stečenom osjećaju sigurnosti i prihvatanja, jer se podstiče sloboda izražavanja bez osude i kritikovanja.

Mladi ljudi (djeca i maloljetnici) čine otprilike 10 – 15 % migrantske populacije koja je registrovana u prihvatnim centrima. Po podacima iz prihvatnih centara, u Bosni i Hercegovini je trenutno oko 460 djece bez pratnje i oko 430 djece u porodicama.

 

* Imena i drugi osobni podaci su izmijenjeni kako bi se zaštitila privatnost i sigurnost djece