Prvi dan škole za djecu izbjeglice i migrante na Ilidži

Djeca izbjeglice i migranti počinju prvi dan u školi upoznavanjem sa novom okolinom i školskim drugovima.

Benjamin Omerbegović za UNICEF
Prvi dan djece izbjeglica i migranata u školi
UNICEF/Đemidžić

26 Decembar/prosinac 2018

UNICEF-ov tim je, zajedno s partnerima iz World Vision-a posjetio Prvu osnovnu školu Ilidža i pratio prvi školski dan petnaestoro djece. Prva osnovna škola Ilidža je prva škola u Bosni i Hercegovini koja je organizirano počela sa integriranjem ove djece u školski život.

„Djeca su presretna što dolaze u školu i u orjentacijskoj posjeti čak su pjevala tradicionalne pjesme radosti“, rekao je direktor škole Arif Ćelović.

Djeca dolaze iz zemalja poput Iraka, Irana, Sirije i drugih. Oni su integrirani u sve razrede s drugom djecom i pratiti će redovan nastavni plan i program. Za njih će još biti organizirane radionice za učenje bosanskog jezika, kao i radionice za pomoć djeci koja su pretrpjela traumu.

Prva osnovna škola se ovim korakom uvrstila među rijetke koje su uložile dodatni napor da osiguraju uključivanje i obrazovanje za ovu djecu, a direktor je ponudio savjet drugim školama po ovom pitanju. „Uvijek se može dati savjet, ali najvažnije je pokazati humanost i empatiju, jer škola nije samo sastavljena od fizičkih elemenata i zgrada, nego i od samih ljudi unutar zgrade. Neophodno je odbaciti sve aspekte predrasuda i sva djeca i ljudi bi općenito trebali biti smatrani jednakima. Ako prihvatimo to, neće biti problema.“

Djeca izbjeglice i migranti počinju prvi dan u školi upoznavanjem sa novom okolinom i školskim drugovima.
UNICEF/Đemidžić
Djeca izbjeglice i migranti počinju prvi dan u školi upoznavanjem sa novom okolinom i školskim drugovima.
UNICEF/Đemidžić

Novi učenici su prezadovoljni svojom novom školom, a nastavnici škole su sretni zbog načina na koji su učenici škole prihvatili nove školske drugove.

Ramiz Mulavdić, učitelj matematike je držao čas za 5. razred i kaže: „Za danas je planiran test i novi učenici su dobili modificiranu verziju kako bih mogao ocijeniti na kojoj su razini znanja.  Rezultati su me zaista ugodno iznenadili.”

Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Geeta Narayan, tokom posjete školi rekla je da je neophodno da se cijela zajednica uključi kako bi svako dijete dobilo kvalitetno obrazovanje, te naglasila: “Svako od nas doprinosi svojim znanjem i iskustvom. Vrlo je važno da smo se ovdje svi okupili kako bismo pomogli novim učenicima, kao i ostaloj djeci, da dobiju najbolje moguće obrazovanje, i da se uključe u društvo.”

Tokom posjeta učionicama bilo je više nego očito da su novi đaci već uključeni i da su se sprijateljili se sa svojim vršnjacima. Oni su ih otvoreno, kako je to i tipično za djecu, prihvatili. Ovo je za njih bila prilika i ohrabrenje da pokažu svoje sposobnosti i znanje stranih jezika, kako bi olakšali uključivanje svojim novim školskim drugovima.

Uključivanje djece migranata/izbjeglica se čini uz podršku UNICEF-a, i partnera iz World Vision Bosna i Hercegovina, Save the Children in North West Balkans i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.