Prevazilaženje poteškoća u učenju u izbjegličkom kampu

„U redu je ne znati nešto, jer sve se može naučiti“

Lida Hanić i Nejra Baltes za UNICEF
„U redu je ne znati nešto, jer sve se može naučiti“
UNICEF
17 Oktobar/listopad 2022