Pomisao da ću jednog dana moći pomoći svojoj porodici dala mi je snagu da izdržim

"Nisam više mogao da trpim siromaštvo i stalni strah od policije. Odlučio sam da odem."

Muamer Ibrišević za UNICEF
Pomisao da ću jednog dana moći pomoći svojoj porodici dala mi je snagu da izdržim
UNICEF/Ibrišević
24 August/kolovoz 2023