Otvoreno pismo: Dr Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u BiH

Usluge ranog rasta i razvoja ostaju prioritet UNICEFa, očekujemo da ih prioritiziraju i ostali

Dr. Rownak Khan
Otvoreno pismo: Dr Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u BiH
UNICEF
30 Juni/lipanj 2021

Mjesec juni, obilježen je širom svijeta kao mjesec roditeljstva. Za UNICEF, ovaj mjesec predstavlja priliku da naglasimo presudnu ulogu roditelja kao jednu od najizazovnijih uloga za očeve, majke, staratelje i članove porodice. Istovremeno, UNICEF putem globalne ekspertize i različitih resursa, kroz programe roditeljstva i integrisanog ranog rasta i razvoja, nastoji pružiti podršku roditeljima, kako bi omogućili najbolji početak svom djetetu, od rođenja do adolescencije.

Zašto je rani razvoj važan?

Naučni dokazi sve više idu u prilog tezi o ranom razvoju, kao temelju cjeloživotnog učenja i produktivnosti. Dokazano je da neuroni u mozgu male djece naprave nevjerovatnih 700 do 1000 konekcija u sekundi. Ovakav rast mozga i brojne sinaptičke veze formiraju osnovu djetetovog fizičkog i mentalnog razvoja, kapaciteta za učenje, prilagođavanje i razvoj psihološke otpornosti. Pojednostavljeno, u prve tri godine života razvije se 80% ljudskog mozga, te podrška i rana stimulacija ovog razvoja, predstavljaju najbolju investiciju za budućnost djeteta. Jednostavni poticaji, poput pravilne ishrane, igre i interakcije, stvaranje okruženja ispunjenog ljubavlju, njegom i poticajem, mogu napraviti bitnu razliku u životu djeteta.

Investicija koja se višestruko vraća : 

Hackmanova teorija o ekonomskoj isplativosti ranog rasta i razvoja, naglašava kako investicije u ranom dječijem dobu, rezultiraju uštedama i povratom sredstava za društvo, budući da omogućavaju veću produktivnost, inkluziju, bolji zdravlje i obrazovne ishode, što automatski smanjuje troškove liječenja i socijalnih davanja u budućnosti. U finansijskom smislu, to znači da se svaki uloženi dolar u ranom djetinjstvu, društvu vrati 13 puta.

Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini?

Rani razvoj djeteta u Bosni i Hercegovini, posebno za ranjive grupe djece kao što su Romi, djeca bez roditeljskog staranja, djeca s teškoćama u razvoju i djeca izbjeglice i migranti, posebno u ranim godinama, ugrožen je nedostatkom resursa, ali još više nedovoljnim razumijevanjem važnosti ulaganja u intervencije u ranom djetinjstvu. Posljedice slabijeg zdravlja, lose ishrane, nedostatka rane intervencije, zanemarivanje, siromaštvo i nasilje negativno utječu na razvoj i dobrobit djece. Zatvaranje i obustavljanje, ionako neadekvatnih usluga, izazvano COVID-19 pandemijom, još su više produbili uskraćenost neke djece i porodica.

Većini roditelja, posebno onima iz ugroženih grupa, potrebna je podrška tokom rasta i razvoja njihove djece, koju često ne dobivaju. Roditelji ili staratelji ponekad nemaju odgovarajuće znanje za procjenu razvojnih signala kod djece, što rezultira otkrivanjem teškoća u razvoju kada je već kasno za rane intervencije. Dodatna prepreka koju treba prevazići, su ograničeno znanje i stručnost u oblasti ranih intervencija, te neadekvatne i zastarjele prakse pružatelja usluga, uključujući zdravstvene i socijalne radnike.

Zašto je rani razvoj važan?
UNICEF/Kajevic

Podrška UNICEF-a:

Tokom protekle decenije, UNICEF u BiH podržao je 49 općina/opština da uvedu inovativne i održive usluge podrške ranom razvoju i ranoj detekciji i intervenciji,  otvaranjem centara, koji uključuju porodično savjetovanje o ishrani, imunizaciji, otkrivanju razvojnih kašnjenja i ranoj intervenciji. Ove sveobuhvatne usluge integrisane su u zdravstveni, obrazovni ili socijalni sektor.

Rezultati istraživanja provedenog u Tuzlanskom kantonu, pokazali su da su djeca koja su primala ove usluge, imala znatno bolje rezultate u razvoju, poboljšane interakcije majke i djeteta, zdravije kućno okruženje i smanjen roditeljski stres, te bolju emocionalnu dobrobit u odnosu na djecu koja nisu imala pristup ovakvim uslugama.

Ključni element u pružanju ovih usluga, posebno usluga ranog otkrivanja razvojnih kašnjenja i rane intervencije, je stručna radna snaga. Potrebno je imati dovoljan broj adekvatno obučenih pružalaca usluga, sa znanjem, vještinama i kompetencijama za podršku roditeljima u usvajanju svih bitnih aspekata intervencije.

Poziv na akciju:

Svijest: svi predstavnici vlada, skupština i parlamenata na svim relevantnim nivoima trebaju biti potpuno svjesni važnosti ulaganja u rani rast i razvoj, te ekonomskih koristi koje iz toga proizlaze.

Integrisanje usluga: multisektorski model integracije usluga treba podržati u postojećim sistemima javnog zdravstva, obrazovanja i socijalnih usluga, uključujući razvoj mehanizama upućivanja djeteta i porodice  kroz sektore na lokalnom nivou.

Usvajanje i provođenje zakona i politika, koji idu u prilog porodici: Plaćeno porodiljsko i očinsko odsustvo trebalo bi biti dostupno svima, a na radnim mjestima uvedeno okruženje, povoljno za mlade roditelje i bebe.

Budžetska raspodjela: Obezbijediti potrebna budžetska izdvajanja za podršku ranom rastu i razvoju kroz sektore obrazovanja, javnog zdravstva i socijalne zaštite, na svim nivoima vlasti.

Angažmani u zajednici: Angažman u zajednicama, doprinijeće i povećanoj potražnji roditelja za inkluzivnim, kvalitetnim i dostupnim uslugama, koje su od ključne važnosti za rast i razvoj djeteta.

UNICEF u BiH spreman je pružiti podršku vlastima, pružateljima usluga, roditeljima, privatnom sektoru, vjerskim zajednicama, medijima i partnerima, kako bi pomogao u provođenju integriranog pristupa za podršku razvoja u ranom djetinjstvu.

Pridružite nam se!