Nove socijalne usluge u Goraždu

Uz osnažene i stabilne roditelje i djeca dobijaju bolju podršku

Almir Panjeta za UNICEF
Nove socijalne usluge u Goraždu, Davud
UNICEF/Panjeta
07 Novembar/studeni 2018

Merisa Jašarević iz Goražda priča kako nisu primijetili da njen sin Davud (koji sada ima pet i pol godina) ima određene poteškoće u razvoju do prije dvije godine, kada su došli u igraonicu Centra za rani rast i razvoj u Goraždu. “Govorio je koliko i njegovi vršnjaci, prohodao na vrijeme, doveli smo ga ovdje u igraonicu i tu su već nakon nekoliko dolazaka primijetili da ima smanjenu pažnju, da slabije prati upute i da se ne uključuje se u komunikaciju. Sve su nam to saopštili na lijep način”, kaže Merisa dodajući kako je u svemu posebno bila bitna adekvatna reakcija: “Svi su reagovali kako treba, odmah su počeli raditi s Davudom. Krenuo je na tretmane u Resursnu sobu, i zahvaljujući intervenciji na vrijeme ostvaren je značajan napredak. On se trenutno priprema za polazak u osnovnu školu. To će mu, sigurna sam, sada biti mnogo lakše nego da se nije na vrijeme reagovalo”, priča nam pred početak još jedne radionice u okviru savjetovališta za roditelje. 

Ovo je samo jedan od primjera važne uloge Centra za socijalni rad koji je, uz podršku programa socijalni zaštite UNICEF-a kroz terenski rad omogućio da se i porodicama u ruralnim područjima omogući pristup novim socijalnim uslugama, uključujući i Centar za rani rast i razvoj.

U okviru Centra za rani rast i razvoj u Goraždu djeci predškolskog uzrasta i roditeljima nudi se veliki broj besplatnih usluga: od igraonica do resursne sobe za djecu sa poteškoćama do savjetodavnog i terapijskog rada s roditeljima u porodičnom savjetovalištu.

Dok je Merisa s drugim roditeljima na radionici  sa stručnim voditeljicama, rad u Resursnoj sobi podrazumijeva opservaciju, detekciju, intervenciju i sačinjavanje individualnih razvojnih planova (IRP) za svako dijete u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.

Mali Davud crta
UNICEF/Panjeta
Hamza, Centar za rani razvoj, mikrofon
UNICEF/Panjeta

“S djecom uglavnom radimo individualno ili u parovima, te nekada kroz grupni rad i to je običmo kada su u toku sastanci u savjetovalištu za roditelje. Djeca u Centru imaju cjelovit i integrisan pristup – učenjem kroz igru u igraonici razvijaju motoričke i druge sposobnosti. Ukoliko se primijete određena odstupanja, kroz razgovor s roditeljima djeca se upućuju u Resursnu sobu gdje uz individualni i grupni rad imaju i logopedski tretman. Kad krenu u školu imaju i uslugu pomoći pri učenju”, govori nam pedagoginja i koordinatorica Centra Amina Bećirević koju smo nakratko prekinuli tokom zajedničkog rada sa dječacima Davudom i Hamzom.

“Podrška roditeljima djece s poteškoćama je posebno važna, jer ako imamo osnažene i stabilne roditelje, djeca će imati mnogo bolju podršku. Grupa jeste heterogena, ali ih povezujuju iste poteškoće s kojima se susreću. Lakše im je kada zajednički dolaze do boljih rješenja kako ih prevazići. Bolje uviđaju i svoje mjesto i ulogu u cijeloj priči. Shvataju da, iako je dijete s poteškoćama u centru pažnje, moraju naći vremena i za sebe, posvetiti se drugoj djeci koju imaju”, kaže Azra Zorlak-Kustura dodajući kako je posebno bitan segment rad na jačanju porodične zajednice i prevenciji bračnih kriza. “Kroz rad s roditeljima i jačanje njihovih kapaciteta maksimalno koristimo resurse unutar naše organizacije i resurse zajednice, što rezultira jačanjem zajedničke saradnje”, dodaje Indira Hadžihafizbegović.

 

“Uz rad u igraonicama za djecu od 2 do 6 godina, radim i na pomoći u učenju za djecu od 6 do 10 godina gdje djeca dobijaju podršku oko zadaće i savladavanja gradiva i u koje dolaze i djeca iz projekta Jačanja porodice. Igraju se, imaju razne aktivnosti, uče, a kroz obzervacije utvrđujemo ukoliko nekom od djece trebaju i usluge resursne sobe”, pojašnjava Nermina.

Nela Čarapić, program koordinatorica u Centru za rani rast i razvoj i članica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju kaže kako je podrška koju je Centar dobio kroz Projekat višestruko korisna:

“Usluge igraonice koristi 70 djece, a 25 ih koristi usluge resursne sobe. Podrška bilo kojem segment, podrška je svim aktivnostima, tako da su na različite načine podržani rad Centra, igraonice, resursne sobe, savjetovališta za roditelje i vrtić”, kaže Nela Čarapić, ističući segment terenskih posjeta porodicama u riziku: “Najmanje jednom mjesečno ide se u posjetu u šta je uključeno 45 porodica, a kroz terenskih radnika se dolazi i do potencijalnih korisnika nekih od aktivnosti – od resursne sobe, do savjetovališta za roditelje i ostalih”, pojašnjava Nela Čarapić, ističući i značaj angažmana patronažne sestre:

Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Geeta Narayan naglasila je ključnu ulogu socijalne zaštite  za osiguranje blagostanja za djecu: “Socijalna zaštita, koja podrazumijeva i usluge opisane u primjeru iz Goražda, dokazano vodi ka boljim rezultatima i u obrazovanju i zdravlju i doprinosi društvenom i ekonomskom razvoju. Da bi se socijalni zaštita učinila dostupnom za svako dijete, neophodno je razviti sisteme i osigurati realizaciju, od legislative, administrativnih aranžmana, , osiguranja resursa i jačanja kapaciteta pa do pružanja usluga na terenu.” – komentarisala je gđa Narayan.

Hamza ,  Centar za rani razvoj Gorazde
UNICEF/Panjeta