Najvažnije je da budem dobar čovjek

„Kratko sam išao u školu ali znam čitati i pisati. Morao sam brinuti o stoci koja je bila jedini izvor prihoda za moju porodicu“.

Ćamila Koro i Selma Karamu za UNICEF
Najvažnije je da budem dobar čovjek
UNICEF
25 Januar/siječanj 2024