Na pravi način prezentirati relevantne informacije o imunizaciji

“Neznanje se može jedino pobijediti znanjem, i ovo je jedan od naših načina da pomognemo da prava informacija dođe do krajnjih korisnika”

Almir Panjeta za UNICEF
Na pravi način prezentirati relevantne informacije o imunizaciji
UNICEF/Panjeta
25 Juni/lipanj 2022

Radionicama za medicinske radnike u Sarajevu, Mostaru, Travniku i Zenici okončana je prva serija edukacija na temu jačanja interpersonalne/neposredne komunikacije o vakcinaciji/cijepljenju protiv COVID-19 i obaveznoj imunizaciji, kao i komunikaciji s medijima.

 

U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, uz podršku kancelarije UNICEF-a u BiH u periodu april-decembar 2022. planirano je održavanje ukupno 16 radionica, a nakon prvog dijela edukacije se nastavljaju u septembru i u drugim gradovima FBiH.

“Mnogi imaju percepciju da nam interpersonalna komunikacija nije na zavidnom nivou, a obavljamo posao u kojem niko ne dovodi u pitanje naša klinička znanja i vještine, nego način na koji prenosimo poruke ljudima koje su usmjerene prema zdravlju. Tema je specifična u današnje vrijeme, kada se vakcine kao najveće medicinsko dostignuće dovode u pitanje, kada se sumnja, ljudi imaju strahove i dileme što je sasvim normalno, i mi moramo da budemo što vještiji, snažniji i spremniji da razgovaramo s ljudima i da im odagnamo sumnje, strahove i dileme.”, kaže dr. Aida Ramić-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH i jedna od predavačica.

Polaznici edukacija su zdravstveni radnici i radnice koji rade na vakcinalnim/cijepnim punktovima i pružaju usluge imunizacije u Federaciji BIH, ambulantama obiteljske medicine, bolničkoj zdravstvenoj zaštiti - posebno COVID odjelima, magistrice i magistri farmacije, osoblje ustanova za zbrinjavanje i smještaj starijih osoba, centara za zdravo starenje u Federaciji BiH te aktivistice/aktivisti i volonterke/volonteri Crvenog križa Federacije BiH.

“Ovakve obuke za medicinske radnike su veoma bitne. Neznanje se može jedino pobijediti znanjem, i ovo je jedan od naših načina da pokažemo relevantne dostupne informacije, da ih na pravi način prezentiramo ljudima i da pomognemo da prava informacija dođe do krajnjeg korisnika”, kaže Borko Rajič, pedijatar-hematoonkolog u SKB Mostar i jedan od predavača na radionicama.

Na pravi način prezentirati relevantne informacije o imunizaciji
UNICEF/Panjeta
Na pravi način prezentirati relevantne informacije o imunizaciji
UNICEF/Panjeta

Specijalistica porodične medicine Zumreta Bihorac-Kučuk iz Doma zdravlja “Omer Maslić” Sarajevo ističe da joj je i pored velikog iskustva kako u struci tako u kontaktu s medijima, učešće u edukaciji otvorilo neke nove vidike: “Mi zdravstveni radnici smo često u prilici da dajemo izjave za medije, i bitno je znati tačno dati prave informacije o događaju koji je u toku. Što se radionice generalno tiče, dobro je osmišljena i urađena, i svi smo izašli sa puno novog znanja koje će nam biti korisno u kasnijem radu”.

Magistrica zdravstvene njege i terapije iz Crvenog križa Orašje Edina Pačuković kaže kako je naučila  mnogo novoga, a da se dosta toga nadovezalo na ono što je ranije znala: “Smatram da je važno da zdravstveni radnici, ali isto tako i stanovništvo, budu upoznati sa svim benefitima imunizacije. Zdravstveni radnici, i oni koji im pomažu u radu trebaju imati puno više informacija poput ovih koje smo dobili na radionici kako bismo svi išli korak bliže zdravlju i što bolje komunicirali sa stanovništvom i svim korisnicima zdravstvene zaštite”.

Viša medicinska sestra u JU Dom zdravlja Zenica Nirvana Alagić također smatra radionicu korisnom:

“Smatram da je održavanje ovakvih radionica jako korisno i poželjno za edukaciju nas uposlenih u zdravstvu. Znanje koje smo stekli imaće dosta efekta u našem budućem radu, kao i da naučeno prenesemo našim kolegama koji nisu tu”, kaže Nirvana Alagić.

Volonter i predsjednik Mladih Crvenog križa Mostar Amar Obradović ističe kako su ovakve edukacije u ovom momentu i više nego potrebne:

Na pravi način prezentirati relevantne informacije o imunizaciji
UNICEF/Panjeta

“Posebno jer je vakcinacija i prije, a posebno tokom pandemije COVID-19 bila diskutabilna tema, i na ovakvim edukacijama mi možemo vidjeti kako je vakcinacija pravo rješenje, koje može da suzbije probleme i određene bolesti kako je djelovala u istoriji, tako i sada. Stečeno znanje možemo prenositi u svojim zajednicama – u školi, Crvenom križu, i ostalim organizacijama, te tako podizati nivo svijesti o vakcinaciji“.

Jedan od predavača na edukacijama i šef Službe za epidemiologiju u ZZJZ FBiH dr. Sanjin Musa kaže kako su iskustva s prvog dijela radionica dosta dobra, potcrtavajući kako je dio edukacije i razgovor o vakcinama protiv COVID-19 i iskustvima zdravstvenih radnika:

 “U ovom periodu od godinu dana dato je skoro milion i 200 hiljada doza, i fokus programa vakcinacije protiv COVID-19 bio je na odrasloj populaciji, za razliku od onoga gdje imamo najviše iskustva, a to je imunizacija djece. Sada imamo dosta liječnika obiteljske medicine koji su sudjelovali u programu vakcinacije protiv COVID-19, te vidimo i u budućnosti važnost da se poboljšaju programi imunizacije, kao što je i onaj protiv gripe koji također za cilj ima odraslu populaciju.”

Edukativne radionice “Interpersonalna komunikacija i komunikacija s medijima u promociji vakcinacije protiv COVID-19 i redovne imunizacije djece i mladih u FBiH” podržane su kroz Program za ublažavanje efekata pandemije COVID-19 na živote djece i porodica na zapadnom Balkanu i u Turskoj čije finansiranje je dio paketa pomoći Evropske unije za zapadni Balkan kao odgovor na COVID-19.