Ljetna škola – iskustvo koje će se dugo pamtiti

„Tri dana učimo a dva dana idemo na izlet. Išli smo u Cazin i Bihać“, objašnjava nam djevojčica Sadaiš koja kaže kako joj je u ljetnoj školi baš fino.

Radio Sarajevo za UNICEF
Ljetna škola – iskustvo koje će se dugo pamtiti
UNICEF/Selimovic

01 August/kolovoz 2019

Dugo toplo ljeto većina učenika provodi odmarajući se od školskih obaveza. Ali djeci izbjeglica i migranata koji žive na području Unsko-sanskog kantona, ljeto je donijelo iskustvo koje će dugo pamtiti.

Svakog dana pohađaju ljetnu školu, gdje mogu nadoknaditi znanje i vještine koje nisu imali priliku usvojiti tokom dugog putovanja iz svojih država. Aktivnosti su organizirane u prostorijama osnovnih škola Harmani 1 i Prekounje u Bihaću, te Ostrožac kraj Cazina.

„Tri dana učimo a dva dana idemo na izlet. Išli smo u Cazin i Bihać“, objašnjava nam djevojčica Sadaiš koja kaže kako joj je u ljetnoj školi baš fino.

Do sada je u ove aktovnisti uključeno oko 140 djece, a osim nastave, za njih je organiziran prijevoz i užina.

„Jako smo zahvalni školama koje su primile djecu tokom ovih ljetnih mjeseci, kako bi imali kontinuiran osjećaj sigurnosti i normalnosti. Nadamo se iskreno da će ova djeca u septembru zajedno sa svojim vršnjacima sjesti u školske klupe, i oni se već sada iskreno raduju tome“, kaže Amila Madžak iz UNICEF-a. Ona ističe da je UNICEF  još u maju 2018. godine, zajedno s partnerima Save the Children, World Vision i SOS dječija sela, izradio studiju potreba djece izbjeglica i migranata. Tada je utvrđeno da je prioritetno potrebno omogućiti im obrazovanje, zdravstvenu i psihosocijalnu zaštitu.

Ljetna škola – iskustvo koje će se dugo pamtiti
UNICEF/Selimović

Uključivanje djece izbjeglica i migranata u redovno školovanje u Unsko-sanskom kantonu započelo je  zimus, a formiranje ljetne škole je logičan nastavak. U ovom slučaju, akcenat je stavljen na sportske aktivnosti, umjetnost i interakciju s lokalnom zajednicom. Nastavnici koji rade s djecom osposobljeni su za metodu HEART u kojoj se koristi umjetnost u cilju oporavka, učenja i integracije djece.

Direktor OŠ Ostrožac Hajrudin Okanović, od samog je početka podržao je uključivanje djece migranata i izbjeglica u nastavne aktivnosti.

„Sazvali smo sjednice Školskog odbora, Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja i dobili pozitivne odgovore. Svi su bili za to da djeca pohađaju našu školu. Uz pomoć Save the Children-a i UNICEF-a, te našeg nastavnog osoblja, brzo smo se organizirali i omogućili da djeca izbjeglica i migranata budu uključena u razrede s našom djecom“, pojasnio je direktor Okanović.

Ljetna škola – iskustvo koje će se dugo pamtiti
UNICEF/Selimović

S obzirom na veliku zainteresiranost djece za nastavni proces, ova škola je svoja vrata otvorila i tokom ljetnih mjeseci.

Osim nastavnika, s djecom rade i kulturološki medijatori koji im pomažu da se lakše uklope u novu sredinu. Jedna od njih, Emina Omerčević, ističe kako je z proces školovanja djece važna i komunikacija s roditeljima:

„Kulturni medijatori su u stalnoj komunikaciji s roditeljima i motivišemo ih da šalju svoju djecu u školu. Škola im pomaže da lakše savladaju situaciju u kojoj se nalaze, što je jako važno za njihovo psihičko zdravlje. Vidimo da su djeca jako zainteresirana za školu jer nam često dolaze pitati za pomoć u pisanju zadaća i mi im pomažemo. Jednom prilikom je jedna djevojčica rekla da će zadaću ostaviti za uspomenu i ponijeti sa sobom, kako bi se sjetila nas i vremena koje je provela ovdje. To je meni bila jasna poruka da su djeca ovdje sretna, da su sretna što su dio ove priče i obrazovanog sistema u BiH.

Maja Andrić iz organizacije Save the Children, kaže:

„Do sada je 212 djece bilo uključeno u različite nastavne aktivnosti.  Osim nastavnih aktivnosti, djeca su bila uključena i u aktivnosti koje se događaju u zajednici, išli su zajedno sa svojim razredom na ekskurzije, na izlete, posjećivali su gradove u BiH, poput Mostara, Sarajeva i Travnika“.  

Partnerstvo organizacija UNICEF i Save the Children je primjer kako se u vanrednoj situaciji, kakva je pojačan priliv izbjeglica i migranata u Unsko-sanskom kantonu, mogu realizirati uspješne prakse za dobrobit djece.