Khan: Konvencija kao podsjetnik da sva djeca trebaju posebnu pažnju

Svaka država potpisnica Konvencije treba da prihvati odgovornost za ispunjavanje svih prava za svako dijete

Alma Zukanovic - Fena
Khan: Konvencija kao podsjetnik da sva djeca trebaju posebnu pažnju
UNICEF/Djemidzic
23 Oktobar/listopad 2019

Konvencija o pravima djeteta služi kao podsjetnik cijelom svijetu da djeca trebaju posebnu pažnju, da su posebno ranjiva kategorija društva i da je odgovornost država da ostvare sva prava za svako dijete, ocijenila je šefica predstavništva UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Rownak Khan u razgovoru za Fenu povodom obilježava 30 godina od usvajanja te konvencije. 

Istakla je da Konvencija, najratificiraniji dokument o pravima, predstavlja mjere procjene koliko države ispunjavaju svoje uloge i koliko se brinu o djeci. Podsjetila je da je izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore nedavno uputila otvoreno pismo djeci svijeta tokom sjednice Generalne skupštine UN naglašavajući osam najvećih izazova za svu djecu na svijetu te dodala da je svaki od tih izazova usko povezan s Konvencijom o pravima djeteta. Između ostalog, Khan je naglasila da izazov na globalnom nivou predstavlja 30 miliona raseljene i izmještene djece, ali i veliki broj djece koja nisu ni registrirana pri rođenju, što znači da su ‘nevidljivi’. Također je kazala da su mnoga djeca zabrinuta da u budućnosti neće imati čistu vodu i zrak, zbog klimatskih promjena koje se dešavaju. Međutim, naglašava da svaka država potpisnica Konvencije treba da prihvati odgovornost za ispunjavanje svih prava za svako dijete te da treba periodično podnositi izvještaj Komitetu za prava djeteta. BiH je, dodala je, ove godine podnijela peti i šesti Izvještaj. Kazala je da države u tom izvještaju prezentiraju kako su za svako pravo djeteta ostvareni mehanizmi unutar institucija i kako se ostvaruje ono za što su se države obavezale kroz Konvenciju, a to je zaštita, zdravlje, obrazovanje i ostalo.

Khan ističe da je glavni partner UNICEF-u vlada, ali da UNICEF analizira situaciju kako bi shvatili kako žive djeca u toj državi. – Bitno nam je ne samo da znamo podatke, već da shvatimo razloge uskraćivanja ostvarivanje njihovih prava i ko je za to odgovor – pojasnila je Khan te dodala da na osnovu toga prave program rada za narednih pet godina. Govoreći o BiH, istakla je da trenutno veliku pažnju posvećuju predškolskom obrazovanju, jer podaci govore da jako puno djece u BiH nema priliku da pohađa predškolsko obrazovanje, ali i kvaliteti obrazovanja kako bi osposobili djecu da izađu na tržište rada nakon školovanja. Na polju zdravstva, Khan je kazala da su radili na omogućavanju poboljšanja sistema za rano otkrivanje i intervenciju raznih vrsta poremećaja i razvojnih smetnji, kao i da su bili angažirani na polju inkluzivnog obrazovanja. Njihovu pažnju i kapacitete je, kazala je Khan, dijelom okupirao i problem nasilja nad djecom, socijalna zaštita, ostvarivanje posebnih prava koja uključuju i benefite za posebno ranjive kategorije djece, a da se u posljednjih par godina njihov fokus proširio i na uzrast mladih i njihovo osposobljavanje za učešće u društvu. – Princip pravičnosti je osnovni princip kojim se vodimo što znači da svako dijete treba da ima pravičnu šansu, a posebno marginalizirana i ugrožena djeca, a to su: djeca sa poteškoćama u razvoju, u ruralnim krajevima, djeca Romi, a u posljednje vrijeme djeca migranti i izbjeglice – pojasnila je. Govoreći o približavanju Konvencije o pravima djeteta što većem broju ljudi, kazala je da Konvencija nije uvijek ‘čitljiva’ i jasna ljudima, a posebno djeci te da su ove godine planirali niz aktivnosti u vezi tim.

Dio tih aktivnosti, dodala je, bit će održan u školama gdje će zamoliti djecu da im pomognu da naprave verziju Konvencije koja je prilagođena djeci, sadašnjem vremenu i trenutku. Također je naglasila da rade s popularnim ličnostima i ljudima u medija kako bi im pomogli da približe Konvenciju o pravima djeteta građanima, jer žele da je učine svakodnevnom i pristupačnom u novim digitalnim medijima. – Djeca će se i dalje rađati, ali njihovi problemi će i dalje postojati. Svako dijete treba da bude sretno i naša zajednička odgovornost je da im to i omogućimo kroz ostvarivanje svih njihovih prava – poručila je šefica predstavništva UNICEF-a u BiH Rownak Khan u razgovoru za Fenu.