Jednake šanse i prilika za svako dijete da ostvari puni potencijal

Otvaranjem Centra za rani rast i razvoj u vrtiću “Bubamara”, djeca Pala dobijaju podršku stručnjaka iz svih sektora dječije zaštite

Almir Panjeta za UNICEF
Jednake šanse i prilika za svako dijete da ostvari puni potencijal
UNICEF/Panjeta
07 Mart/ožujak 2022

U Javnoj ustanovi Dječiji centar “Bubamara” na Palama otvoren je Centar za unapređenje ranog rasta i razvoja djece. Centar je otvoren uz podršku UNICEF-a BiH i Austrijske razvojne agencije, a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvom prosvjete i kulture RS.

„Najbolja investicija koja se može napraviti, jeste investicija u rani rast i razvoj koja će se isplatiti kasnije. Sretna sam što se ovdje radi o integriranom pristupu, gdje će stručnjaci iz različitih oblasti pružati svoje usluge, ali svakako trebamo uključiti i zajednicu i roditelje. Centar može služiti kao resursni centar za rano otkrivanje poteškoća, ali svakako treba da služi i kao centar za njegu i brigu o svoj djeci”, kazala je na otvaranju Centra dr. Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u BiH.

Direktorica Dječijeg centra “Bubamara”, Vanja Jugović, kazala je kako će djeca u ovom centru imati podršku stručnjaka iz više sektora – pedijatra, psihologa, logopeda, edukatora-rehabilitatora, te socijalnog radnikaiz javnih ustanova Opštine Pale i vrtića “Bubamara”.

Direktorica Dječijeg centra “Bubamara”, Vanja Jugović, kazala je kako će djeca u ovom centru imati podršku stručnjaka iz više sektora – pedijatra, psihologa, logopeda, edukatora-rehabilitatora, te socijalnog radnikaiz javnih ustanova Opštine Pale i vrtića “Bubamara”.
UNICEF/Panjeta

“Iskreno se nadamo da će ovaj centar pomoći i roditeljima i djeci da se eventualna odstupanja od psihofizičkog razvoja riješe prije njihovog polaska u školu, i na taj način pomognemo ne samo porodici, nego i školama, i naravno – djeci,  kako bismo im kroz individualne programe omogućili da prevaziđu određene probleme”, kazala je Vanja Jugović, naglašavajući kako su kroz projekat nabavljena didaktička sredstva i oprema za Centar, a dio sredstava će se iskoristiti i za dodatnu edukaciju stručnjaka koji će raditi s djecom.

Marina Milovanović, voditeljica Odjela zdravstvene zaštite Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, potcrtala je značaj otvaranja Centra za rani rast i razvoj kako bi se rano prepoznala kašnjenja i odstupanja u razvoju djece, i kako bi se na vrijeme pružile adekvatne usluge.

“Tako sva djeca imaju jednake šanse, i pruža im se prilika da ostvare puni potencijal, a to u današnje vrijeme puno znači. Svima u Centru želim puno uspjeha u radu, vjerujem da će biti i izazova, ali i dobrih rezultata u ostvarivanju zadatih ciljeva”, kazala je Marina Milovanović.

Centar za unapređenje ranog rasta i razvoja djece Pale
UNICEF/Panjeta

Zamjenica ambasadorice Austrije u BiH, Nicole Hardwick, kazala je kako je Austrijska razvojna agencija osigurala finansijsku podršku u iznosu od 173.000 eura za otvaranje Centra, kao dio ukupne podrške unapređenju ranog rasta i razvoja.

“Od 2019. godine Austrijska razvojna agencija podržava UNICEF i lokalne partnere u,  razvoju multisektorske sveobuhvatne strategije za unapređenje obrazovanja za FBiH za period 2021.-2025., te u izradi Programa unapređenja ranog razvoja djece 2022-2026 za RS”, naglasila je gđa Hardwick, dodavši  i da se dosta uradilo i na pružanju podrške uvođenju funkcionalne procjene djece sa poteškoćama u razvoju, te radu na  unapređenju znanja iz ranog rasta i razvoja za više od 200 zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih radnika, što je doprinijelo pružanju kvalitetnih usluga ranog rasta i razvoja za više od 10.000 djece i njihovih porodica širom BiH.

Na otvaranju Centra istaknut je i značaj saradnje sa lokalnom zajednicom, a načelnik Opštine Pale Boško Jugović
UNICEF/Panjeta

Na otvaranju Centra istaknut je i značaj saradnje sa lokalnom zajednicom, a načelnik Opštine Pale Boško Jugović kazao je kako ujedinjeni akteri iz raznih oblasti najbolje mogu realizirati ovakve projekte:

“Važno je da ovaj Centar zaživi, da se širi, i ne samo da doprinosi otkrivanju problema, nego da doprinese i otkrivanju određenih talenata. Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i da će novac uložen u ovaj Centar biti iskorišten na najbolji mogući način”.