Ja ću biti reporter

“Zamišljao sam da ću imati priliku da pričam ljudima o djeci koja su zaboravljena, o siromaštvu i zanemarivanju”

Amela Hadžihasanović za UNICEF
Ja ću biti reporter
UNICEF/Hadžihasanović
21 Juni/lipanj 2023