INTERVJU: Dr. Slaven Krajina, pedijatar

“Zašto bih svoje dijete izlagao mogućnosti da se razboli ili dobije neki teži oblik bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom?”

Almir Panjeta za UNICEF
INTERVJU: Dr. Slaven Krajina, pedijatar
UNICEF/Panjeta
07 Novembar/studeni 2023