Dr. Khan posjetila brojne UNICEF aktivnosti u USK

Podrška djeci izbjeglicama i migrantima, proširivanje Akelius programa na lokalnu djecu, podrška dojenju, informatizacija i digitalizacija u školama…

Almir Panjeta za UNICEF
Rownak Khan posjeta
UNICEF/Panjeta
19 Septembar/rujan 2022