Smanjenje rizika od katastrofa
UN

DJECA MORAJU BITI U SRCU SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA I KLIMATSKIH PROMJENA

Op-ed za Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa 2023

Veronika Vaščenko, predstavnica UNICEF-a v.d.
13 Oktobar/listopad 2023