Dječji kutak me podsjetio na vrijeme kada sam radila u školi

U Privremenom prihvatnom centru Borići u Bihaću borave porodice sa raznih strana svijeta, od Bliskog Istoka, preko Afrike, pa sve do Južne Amerike.

Amna Kečalović, Mirsada Bulić i Izolda Osmanagić za UNICEF
Dječji kutak me podsjetio na vrijeme kada sam radila u školi
UNICEF
28 Decembar/prosinac 2023