“Direktnom komunikacijom do povećanja svijesti i poboljšanja procenta vakcinacije”

Projekat „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH“ proveden od januara do jula vrlo brzo dao konkretne rezultate

Almir Panjeta za UNICEF
Projekat „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH“ proveden od januara do jula vrlo brzo dao konkretne rezultate
UNICEF/Panjeta
29 Septembar/rujan 2023