Bend “DEMINUTIV” iz Prnjavora: “Muzika je jednaka za sve!”

Mladi dokazuju da je moguće napraviti promjenu

Almir Panjeta za UNICEF
Bend “DEMINUTIV” iz Prnjavora: “Muzika je jednaka za sve!”
UNICEF/Panjeta
14 Septembar/rujan 2023