ASALIN PRVI ŠKOLSKI DAN – ZA SVAKO DIJETE: OBRAZOVANJE

Šezdesetoro dječaka i djevojčica iz privremenog prihvatnog centra za izbjeglice i migrante, nastavljaju ili počinju sa formalnim obrazovanjem u Sarajevu.

Nineta Popovic
Asal - prvi dan skole
UNICEF/Djemidzic
05 Oktobar/listopad 2021

Prekrasan oktobarski dan u Privremenom prihvatnom centru Ušivak, u blizini Sarajeva u kom je trenutno smješteno oko 120 porodica sa djecom, počeo je užurbano. Iako je i inače centar prepun dječije graje, igre i brojnih aktivnosti u kojima učestvuju djeca i porodice, ovog jutra nešto je drukčije. Prvi je dan škole za oko šezdesetoro djece, privremeno smještene u centru. Mnogi od njih kreću ponovo u školu nakon prekida dužeg od tri godine, koliko je otprilike trajalo njihovo putovanje iz matičnih zemalja. Oni mladji, baš danas se prvi put susreću sa školom.

U Kantonu Sarajevo, zahvaljujući posvećenosti Ministarstva obrazovanja i Vlade Kantona Sarajevo, te velikim naporima UNICEF-a, World Vision, IOM, a u saradnji sa lokalnim vlastima i dvije osnovne škole, konačno dobivaju priliku da nastave prekinuto ili tek započnu formalno obrazovanje.

Starija grupa djece u pratnji kulturnih medijatora, koji će im pomoći oko prevoda i prevazilaženja kulturoloških razlika, te asistenata, koji će im pomoći u procesu učenja i inkluzije, krenula je prema svojoj novoj školi, opskrbljena torbama i priborom, koje im je omogućio UNICEF, te solidnim znanjem engleskog jezika, koji uče, koristeći Akelius; digitalni kurs jezika, uz podršku Fondacije Akelius i UNICEF-a Švedska.

Došlo je vrijeme da počnu pripreme za polazak mlađe grupe. Dok nam edukatorice iz Kutka za djecu, objašnjavaju, kako su sva djeca, koja danas polaze u školu prošla sistematski pregled kod ljekara, uz podršku UNICEF-a i organizacije DRC, te procjenu znanja i sposobnosti, kako bi dobili prilagođen inkluzivan program u pripremnoj nastavi, do nas dotrčava zadihana i uplakana djevojčica, koja misli da je zakasnila u školu. Nakon što smo je uvjerili da ona tek treba krenuti, sa grupom mlađe djece, dajemo joj školski ruksak sa opremom i konačno vidimo njen razdragani osmijeh.

Asal - prvi dan skole 2
UNICEF/Djemidzic

Asal*  ima šest godina. Sa roditeljima je napustila Afganistan kada je imala samo godinu dana. Putovali su kroz Tursku, Grčku, Albaniju i Crnu Goru. Ima i četverogodišnju sestru sa kojom najviše voli  da se igra, ali joj jasno stavlja do znanja da danas ne može s njom u školu. Otac je inžinjer koji je radio u struci sve do trenutka kada je morao napustiti Afganistan zbog prijetnji po sigurnost svoje porodice.  Mama je mlada, fakultetski obrazovana žena, koja govori pet jezika, a i svoje kćerke nastoji podučavati. Veliko joj je olakšanje što će Asal početi s formalnim obrazovanjem na vrijeme. Na pitanje gdje se vide u budućnosti, kažu da za sada nisu sigurni. Voljeli bi nastaviti putovanje prema zemljama EU, ali s obzirom da se bliži zima i da su njihove kćerke još male, a njihova dobrobit im je najvažnija, vjerovatno će te planove odgoditi. Zdravlje i sigurnost njihove djece su na prvom mjestu.

 

„Sretna sam što idem u školu. Najviše mi se sviđa crtanje. Mama me naučila engleski jezik, a sad ću da učim bosanski. Kad porastem želim biti doktorica i model.“, kaže nam Asal, čija je sva pažnja sada usmjerena na sadržaj školske torbe.

 

„Uzbuđena sam što Asal polazi u školu, a jedino čega se plašim je da doživi diskriminaciju, sa kojom smo se tokom puta, svi suočili. Objasnili smo joj da će u školi biti sretna i da će se prema njoj ophoditi kao prema svakom drugom djetetu. Nakon što se uključila u neformalno obrazovanje ovdje u centru i upoznala edukatore, oslobodila se straha i sada se veseli polasku u školu. Najveća želja joj je da učitelji budu dobri prema njoj, da uči bosanski i engleski jezik ali i da pokaže svoju umjetničku stranu kroz kreativne radove.“, kaže Asalina mama Karimah*.

 

ad porastem želim biti doktorica i model.“, kaže nam Asal,
UNICEF/Djemidzic

Uskoro nam se pridružuje još dvadesetak djevojčica i dječaka, spremnih za svoj prvi školski dan. Jedni drugima provjeravaju odjeću, kosu, maske za lice. Sve mora biti savršeno, kakav je i ovaj dan. Svi izgledaju uzbuđeno, a ipak sretno i bez straha preuzimaju svoje ruksake i užine, niko ne zaboravi da se zahvali „učiteljicama“, kako oslovljavaju sve edukatorice i odrasle osobe, koje s njima provode vrijeme u centru, a onda se disciplinovano ukrcavaju u autobuse i veselo mašu, pomalo zabrinutim roditeljima, sestrama i braći.

Plan je da tokom prva dva mjeseca djeca pohađaju pripremnu nastavu,  savladaju osnove bosanskog jezika i unaprijede znanja iz oblasti u kojima je procijenjeno da treba.

“Nakon što prođu ta dva mjeseca mi se nadamo da će djeca biti spremna za potpuno uključivanje i da će još uvijek biti ovdje, jer na osnovu dosadašnjeg iskustva, nama je jedino to jedna nepoznata konstanta u ovom procesu”, navodi Adnan Fejzić, direktor škole “Deveti maj” Pazarić, nakon što su Asal i njenim drugovima i drugaricama poželjeli dobrodošlicu.

Ovo je drugi pokušaj uključivanja djece migranata i izbjeglica u obrazovni sistem u kantonu Sarajevo. Sva djeca iz prvog projekta napustila su škole i sa roditeljima krenuli dalje, prema Evropi.

“Deveti maj” Pazarić
UNICEF/Djemidzic

 

Vlasti u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu, kao i na državnoj razini, pokazale su veliku predanost važnosti obrazovanja za djecu izbjeglice i migrante. Zahvaljujući podršci Nacionalnih komiteta Švedske, Belgije i Njemačke do sada je UNICEF podržao uključivanje više od 1600 djece izbjeglica i migranata u lokalne osnovne škole.

“Riječ je o populaciji čiji broj varira jer oni su u suštini populacija koja je u pokretu. Tako da je važno da imamo neku stabilnu bazu, da imamo mogućnosti da svoj djeci omogućimo pravo na obrazovanje. Broj će naravno varirati, ali nadamo se i da će neki završiti svoje osnovno obrazovanje ovdje”, poručuje Naida Hota-Muminović, ministrica osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo.

Naida Hota-Muminović, ministrica osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo
UNICEF/Djemidzic

Tokom višemjesečnih priprema za ovaj veseli, prvi školski dan, pun osmijeha, nada i očekivanja, na kakav ima pravo svako dijete, UNICEF BiH podržao je razvoj školskih planova, sadržaj i strukturu pripremne nastave, praćenje napretka u obrazovanju, kao i procjenu trenutnog obrazovnog statusa i identifikaciju područja za dodatnu podršku koja bi djetetu mogla biti potrebna u školi, kao i obuku za nastavnike za izradu i primjenu prilagođenih metodologija.

UNICEF sa partnerima omogućava djeci svakodnevne neformalne obrazovne aktivnosti u privremenim prihvatnim centrima, poput nastave jezika, računanja, istorije, geografije, muzike i osnova informatike, kao i rekreacijskih i sportskih aktivnosti.  Uz podršku UNICEF-a tokom prethodnih godina, više od 1700 djece i adolescenata obuhvaćeno je neformalnim obrazovnim aktivnostima u privremenim prihvatnim centrima, a oko 1600 je upisano u osnovne škole.

 

*Imena su promijenjena u svrhu zaštite identiteta aktera