“Zastani i poslušaj”: Okrugli sto o prioritetu socijalne inkluzije

UNICEF i partneri zagovaraju da sistemsko uključivanje marginalizovanih grupa u ekonomski, socijalni i politički život bude u vrhu prioriteta na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji

03 Juni/lipanj 2019
“Zastani i poslušaj”: Okrugli sto o prioritetu socijalne inkluzije
UNICEF

Dokument "Prema Evropskoj uniji - ključni problemi socijalnog uključivanja u BiH" upozorava kako je skoro trećina djece u BiH siromašna. Socijalna isključenost kroz prizmu spomenutog dokumenta bila je jedna od glavnih tema Okruglog stola kojeg su organizirali Fondacija za socijalno uključivanje u BiH - FSU u BiH i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju – IBHI u okviru projekta „Zastani i poslušaj“. Dokument je  izrađen u okviru projekta "Izgradnja zagovaračke platforme za socijalnu uključenost u BiH" koji se implementira pod nazivom "Zastani i poslušaj" uz podršku Evropske unije i UNICEF-a.

“Bitno je stvaranje uslova u državi takvih da su djeca u što boljem položaju jer bi ta investicija doprinijela uključivanju i ostajanju mladih u Bosni i Hercegovini. Jedno od ključnih pitanja kojim bi se trebalo pozabaviti je pitanje zašto je za pet godine udio mladih u ukupnom stanovništvu smanjen sa 22 na 16 odsto, uz negativni prirodni priraštaj sa 35 hiljada više umrlih nego rođenih. Na to se dodaje brojka od 173 hiljade ljudi koji su otišli”, istakli su autorica i autor dokumenta "Prema Evropskoj uniji - ključni problemi socijalnog uključivanja u BiH" Maida Fetahagić i  Žarko Papić dodajući kako će BiH, kada dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji morati raditi na pitanjima socijalne uključenosti.

“Veliki problem o kojem se malo priča je diskriminacija u društvu, a primjer su osobe sa invaliditetom koje se u

Bosni i Hercegovini diskriminiraju po osnovu i uzroku invaliditeta, što je kršenje mnogih ljudskih prava”, rečeno je na okruglom stolu te naglašeno da “politički segmenti evropskih integracija jesu važni ali se mogu rješavati, te da suštinske stvari poput evropskih standarda u socijalnim politikama trebaju biti u prvom planu”.

Na okruglom stolu istaknuto je i kako su socijalno uključivanje i prava marginaliziranih grupa u vrhu prioriteta procesa evropskih integracija, a BiH je daleko od evropskog standarda prema parametrima životnog standarda, zdravlja, obrazovanja, društvene uključenosti i pristupa servisima. Prema procjeni indeksa opće socijalne isključenosti u Bosni i Hercegovini 49,4 posto stanovnika je po nekom osnovu socijalno isključeno, što BiH svrstava ne treće mjesto u zemljama regiona. Ovaj indeks lošiji je još samo u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

„Mjeriti socijalnu isključenost uključuje ne samo siromaštvo nego i isključivanje zdravstvenih i socijalnih usluga, diskriminaciju u obrazovanju, poštivanje jednakosti, i ljudskih prava. Prema procjenama 2017. godine još uvijek je više od 23 miliona ljudi u Evropi pod rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti, stopa je 22,4 odsto, a teži se da bude ispod ili do 20 odsto. Mi u kontekstu humanog razvoja spadamo u visoko razvijenu zemlju, ali imamo još dosta raditi na procesu socijalnog uključivanja“, istakla je Maida Fetahagić, saradnica na projektu „Zastani i poslušaj“.

Generalna sekretarka Federalnog saveza paraplegičara, koji okuplja jednu od ugroženih kategorija društva, Elvira Bešlija istaknula je da ovakvi projekti ukazuju na probleme s kojima se ova populacija suočava, a jedan od njih je diskriminacija.

„Živimo u državi gdje nam nije omogućen pristup stambenim objektima, institucijama, ali ni ortopedskim pomagalima, diskriminirani smo po raznim osnovama”.

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitteru i Facebooku.