ZAKLJUČCI KONFERENCIJE “PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA”

23 Novembar/studeni 2023
ZAKLJUČCI KONFERENCIJE “PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA”
UNICEF/Đemidžić

Djevojčice i dječaci iz Banja Luke, Bihaća, Zenice, Tuzle i Sarajeva, na velikoj Konferenciji pod nazivom “Pravo na život bez nasilja” kojom je u Parlamentarnoj skupštini BiH 20.11. obilježen #SvjetskiDanDjeteta u BiH, predstavnicama i predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti sa svih nivoa u BiH predstavili su stanje i ključne probleme s kojima se suočavaju.

Nakon prezentacija, te otvorenog i konstruktivnog dijaloga, na mjestu gdje se odlučuje o njihovoj budućnosti djeca su imala priliku čuti one koji donose te odluke, postaviti im direktna pitanja, te zahtijevati rješenja.

Pročitajte zaključke koje su na kraju Konferencije u ime svojih vršnjakinja i vršnjaka iz svih krajeva BiH pročitali Sumeja Keranović, Amar Ombašić, Imran Bajrektarević, Šerif Ramić, Almedina Đulović, Omer i Čaušević, Marijana Vujašin i Sofija Kostić

1. Pozivamo državni nivo na poduzimanje svih aktivnosti za uspostavu jedinstvene linije za pomoć djeci žrtvama nasilja, koja će biti dio sistema, financijski održiva i dostupna 24 sata svaki dan.

2. Pozivamo entitetske i kantonalne Vlade i Vladu Brčko distrikta na donošenja i provođenje Zakona o zabrani fizičkog nasilja nad djecom u svim okruženjima, uključujući i praćenje i kažnjavanje odraslih koji “pristaju/dozvole” stupanje u dječije brakove.

3. Pozivamo vlade svih nivoa vlasti na kontinuirano izvještavanje zakonodavca o svim oblicima nasilja nad djecom, planiranim i realiziranim aktivnostima usmjerenim ka prevenciji nasilja među i nad djecom.

4. Pozivamo sve nivoe vlasti na sistemsko prikupljanje podataka o nasilju nad djecom. Bez adekvatnih podataka o problemu nije moguće kreirati sistemsko rješenje koje bi odgovaralo stvarnim potrebama na terenu i bilo u najboljem interesu djeteta.

5. Pozivamo na unaprjeđenje sistema dječije zaštite u slučajevima nasilja kroz bolju koordinaciju nadležnih sektora, ulaganja u stručnjake za zaštitu djece i povećanje broja zaposlenika, posebno obučenih i senzibiliziranih za rad sa djecom žrtvama nasilja, kako niti jedan sektor ne bi bio najslabija karika.

6. Pozivamo sve nivoe vlasti na aktivno uključivanje djece u donošenje odluka koje se tiču djece – Ne bez djece o djeci!

7. Pozivamo sve predstavnike i predstavnice zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BIH da budu inicijatori, aktivni partneri i podrška u pripremi i realizaciji sjednica na temu dječijih prava, obaveza koja proizlaze iz UN Konvencije o pravima djeteta i stvaranje boljih uvjeta za život djece bez nasilja.

8. Nadamo se da smo ovom konferencijom uspostavili dvosmjernu komunikaciju i da ćemo se ubuduće na temu prava djeteta susretati najmanje dva puta godišnje.

Konferenciju “Pravo na život bez nasilja” organizirali su UNICEF BIH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijeće za djecu BiH.

 

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u