Zaštitite prava djece stranih boraca zatočenih u Siriji i Iraku

Izjava Henriette Fore, izvršne direktorice UNICEF-a

21 Maj/svibanj 2019

NEW YORK, 21. maj, 2019. godine – ”Hiljade djece stranih boraca, pate u kampovima, zatvorenim ustanovama ili sirotištima u Siriji, Iraku i bilo gdje u svijetu smatraju se najranjivijom djecom. Ona žive u zastrašujućim uslovima, a njihovo zdravlje, sigurnost i dobrobit neprestano su ugroženi. Imaju jako malo podrške od strane porodice: Dok ih je većina zatočena sa majkama i skrbnicima, mnoga od njih sasvim su sama.

Ova djeca su 'dvostruko odbačena' – stigmatizirana od svojih zajednica i ignorisana od strane vlasti. Suočavaju se sa brojnim pravnim, logističkim i političkim izazovima kada je upitanju dostupnost osnovnih egzistencijalnih potreba ili povratak u zemlju porijekla.

UNICEF procjenjuje da se samo u Siriji nalazi blizu 29,000 djece stranaca, od kojih je većina mlađa od 12 godina. Skoro 20,000 djece dolazi iz Iraka, dok ih je više od 9,000 iz oko 60 drugih zemalja.

Vjeruje se da se je još 1,000 djece stranih boraca u Iraku.

Većina te djece rođena su u područjima sukoba koje kontrolira Islamska Država u Iraku i Levantu, ili su doputovala sa roditeljima. Ostatak – uglavnom dječaci – bili su zastrašivani ili izmanipulisani da podrže oružane grupe, ili su bili primorani da to učine kako bi preživjeli. Svi oni su žrtve izrazito tragičnih okolnosti i nečuvenih kršenja njihovih prava. Prema njima se treba ponašati i o njima se treba brinuti kao o djeci.

Iako se priznaje suvereno pravo svake države da štiti svoje interesa nacionalne sigurnosti, UNICEF poziva Države članice da također ispune svoje odgovornosti u zaštiti svake osobe mlađe od 18 godina, sukladno sa Konvencijom o pravima djeteta. Ovo uključuje djecu koja su, sticajem različitih okolnosti, povezana sa oružanim grupama u svom području, ali i izvan njega. To također podrazumijeva djecu koja su državljani ovih Država članica ili su rođena u njima.

UNICEF naročito poziva Države članice da:

  • Djeci, koja su njihovi državljani ili su rođeni u njima, obezbijede lične dokumente;
  • Spriječe da ova djeca budu ili ostanu bez državljanstva;
  • Podrže njihov sigurni, dostojanstveni i dobrovoljni povratak i reintegraciju u svoje zemlje porijekla;
  • Da se djeci koja su pritvorena, osigura da pritvor jedinica bude posljednje sredstvo, i to u najkraćem mogućem trajanju;
  • Da se za djecu, koja su u dobi kad mogu biti kazneno odgovorna i koja su okrivljena da su počinila kaznena djela, osigura da će biti primijenjeni međunarodno priznati standardi za pravedno suđenje i maloljetničko pravosuđe.

Ova djeca se moraju tretirati prvenstveno kao žrtve, a ne kao prijestupnici. Svaka odluka koja se odnosi na njih, uključujući povratak u domovinu, mora uzeti u razmatranje ono što je u najboljem interesu djeteta te biti u potpunosti sukladna sa međunarodnim pravnim standardima.

UNICEF temeljito radi sa velikim brojem partnera, uključujući Države članice, međunarodne organizacije i druge dijelove Ujedinjenih nacija, kako bi pomogle da se osigura usklađen i dosljedan pristup ovom problemu.

Do sada je samo mali dio djece vraćen natrag u domovinu. Naši su timovi pomogli da se više od 270 djece vrati u države koje su zahtijevale podršku UNICEF-a. Ova podrška je uključivala povezivanje sa ministrarstvima i konzularnim predstavnicima, osiguravajući pravnu pomoć, pratnju djeci u povratku u svoje države, te pomoć djeci da se ponovo integrišu u svoju širu porodicu i zajednicu.

No, s hiljadama strane djece koja su još uvijek zatočena u užasnim uslovima u Siriji, Iraku i šire, UNICEF smatra da bi međunarodna zajednica treba da čini mnogo više kako bi ih zaštitila.

UNICEF je i dalje ozbiljno zabrinut stradanjima hiljada djece iz Sirije i Iraka, a koja žive u državama koje su pod kontrolom Islamske države, te su još uvijek izložena rizičnim okolnostima. Također bi i za ovu djecu pritvor trebao biti samo mjera posljednjeg takvog utočišta i međunarodni standardi maloljetničkog pravosuđa moraju biti primijenjeni. Prava sve djeca koja su pogođena konfliktima u Siriji i Iraku moraju se poštovati u svakom trenutku.“

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitteru i Facebooku.