U KANTONU SARAJEVO OTVORENA DVA CENTRA ZA RANI RAZVOJ DJECE UZ PODRŠKU EU

30 Januar/siječanj 2024
TWO EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS OPENED IN CANTON SARAJEVO WITH EU SUPPORT
UNICEF/Panjeta

Dva novoosnovana Centra za rani razvoj djece u Vogošći i Saraj polju od danas će početi sa radom na ranom otkrivanju teškoća u razvoju i pružanjem adekvatnih usluga djeci uzrasta 0-6 godina. Dva centra koja finansira Evropska unija imat će za cilj podržati usluge ranog razvoja za više od 30.000 djece u Kantonu Sarajevo. Centri u Vogošći i Saraj polju su dva od 10 centara za rani razvoj djece (ECD) u Bosni i Hercegovini koje finansira Evropska unija, a koje je uspostavio UNICEF koji će pomoći u ranoj identifikaciji djece u riziku od razvojnih poteškoća i obezbijediti ranu intervenciju.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Johann Sattler i generalni direktor Centra za primarnu zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo Abel Baltić danas su svečano otvorili Centar za rani razvoj djece u Vogošći u prisustvu v.d. predstavnice UNICEF-a BiH Veronike Vaščenko, ministra zdravstva FBiH Nediljka Rimca, kantonalnog ministra zdravstva Enisa Hasanovića i načelnika Općine Vogošća Migdada Hasanovića.

Novi centri pružit će podršku djeci da se osjećaju sigurno i dobiju neophodnu podšku, a također će blisko surađivati ​​s roditeljima. Želio bih izraziti svoje ogromno poštovanje i zahvalnost pedijatrima, logopedima i drugim medicinskim radnicima koji će raditi u centrima za njihov trud i predanost. Uspostava ovih centara dio je većeg projekta vrijednog 10 miliona eura koji financira Europska unija s ciljem unaprjeđenja ukupne preventivne i primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini i omogućavanja pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama za sve građane ove zemlje. Drago mi je što smo u mogućnosti pružiti takvu podršku”, rekao je ambasador Sattler.

Zdravstvene službe u sektoru primarne zdravstvene zaštite su prva tačka kontakta djece uzrasta 0-6 godina sa javnim sistemom i treba da služi kao referentna tačka za druge javne službe. Zdravstveni sistem ima jedinstven i najveći potencijal da identifikuje djecu u riziku razvojnih poteškoća i podrži ranu intervenciju u djetinjstvu.

Pored moralnog značaja ulaganja u djecu, ulaganja u razvoj ranog djetinjstva su se pokazala najboljim investicijama koje BiH može napraviti u svoju budućnost, donoseći ogromne socio-ekonomske povrate ne samo za djecu i njihove porodice, već i za društvo. UNICEF ima uvjerljiv argument za ulaganje u djecu od 0 do 6 godina, pokazujući da bi povećanje osnovnih zdravstvenih i nutricionističkih usluga moglo spasiti 20 života djece svake godine. Ulaganje u rano djetinjstvo na taj način postavlja jak temelj za razvoj, povećava efikasnost obrazovnog i zdravstvenog sistema, poboljšava šanse za ekonomsku produktivnost i rast i doprinosi društvu jednakih mogućnosti koje nikoga ne ostavlja iza sebe”, rekla je gđa Vaščenko.

Projekt će osigurati specijalizirane obuke za zdravstvene radnike, kao što su pedijatri, medicinske sestre, defektolozi i rehabilitatori, te logopedi koji će dobiti certifikate o obuci za ranu intervenciju u ranom djetinjstvu.

Jačanje kapaciteta oblasti ranog rasta i razvoja djece jedan je od prioriteta Strategije razvoja FBiH, a unaprjeđenje kvaliteta usluga ranog prepoznavanja i rane intervencije kroz formiranje i širenje centara za rani rast i razvoj pri domovima zdravlja u FBiH jedan je od glavnih ciljeva Strateškog plana za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH. Opredjeljenje Federalnog ministarstva zdravstva u narednom periodu je koordinacija i praćenje, kao i koordinacija sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, te stvaranje preduvjeta za planiranje i otvaranje novih centara za rani rast i razvoj u domovima zdravlja “, rekao je ministar Rimac.

Osnivanje 10 centara za rani razvoj djece u Bosni i Hercegovini dio je projekta „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini“ vrijednog 10 miliona eura za jačanje preventivne i primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Projekat je dio kontinuirane podrške Evropske unije zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini, a provodit će se u partnerstvu sa UNICEF-om, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Svjetskom bankom. SZO se fokusira na tehničke sadržaje i intervencije oko jačanja primarne zdravstvene zaštite, a UNICEF na efikasnije usluge i intervencije od koristi za zdravlje djece, koje uključuju imunizaciju djece, usluge ranog razvoja djece, ishranu i mentalno zdravlje.

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u