Povezivanjem škola u BiH na internet omogućiti obrazovanje za 21. vijek

05 Oktobar/listopad 2023
Povezivanjem škola u BiH na internet omogućiti obrazovanje za 21. vijek
UNICEF/Đemidžić

Sarajevo, 05.10.2023: U okviru  Digitalnog samita Zapadnog Balkana održan je zajednički panel UNICEF-a BiH i Ministarstva komunikacija i transporta BiH pod nazivom "Omogućavanje obrazovanja za 21. vijek: Povezivanje BiH škola na internet".

Događaj je okupio predstavnice i predstavnike obrazovnih i komunikacijskih vlasti, zajedno s pružateljima internet usluga, kompanijama Mtel, BH Telecom, HT Eronet i Telemach s ciljem razmatranja trenutnog stanja umreženosti škola u BiH, te identificiranja potencijalnih financijskih, pravnih i operativnih modaliteta za ulaganje i međusektorsku saradnju. Svi napori usmjereni su na osiguravanje pristupa internetu, a time i informacijama i prilikama za obrazovanje svakom djetetu.

Na otvaranju događaja, prisutnima su se obratile učenica i članica IT Girls kluba Ekonomske škole u Brčkom Jelena Perić koja je govorila o koristima pristupa internetu u učenju, kao i Tajra Hasović, učenica Osnovne škole „Solana–Miladije“ Tuzla:

“Jedno sam od 14.000 djece u BiH koja nemaju pristup internetu u školama. Kada imamo internet u školama, možemo istraživati i brzo pronaći odgovore na sva pitanja. Čini učenje uzbudljivijim, omogućava da budemo kreativni. Zato, molim vas, možemo li imati internet u našim školama? Pomoći će nam da bolje učimo, ostanemo povezani, budemo kreativni i istražujemo svijet”, poručila je Tajra.

Nakon prezentacije mape internet umreženosti škola u BiH (https://projectconnect.unicef.org/map/country/ba) i globalne Giga inicijative, prezentovani su i glavni nalazi studija ulaganja za povezivanje škola koje su bez pristupa internetu – za svaku 1 KM uloženu u internet infrastrukturu s ciljem povezivanja škola, BIH društvo ostvaruje povrat u iznosu od skoro 5 KM u periodu od 2.1 godine. Ukupni iznos investicije za izgradnju internet infrastrukture prema 500 škola iznosi 9.12 miliona KM.

“Svi koji su danas ovdje zainteresovani su za ovu temu, tako da ne moramo govoriti o onome oko čega se svi slažemo, nego utvrditi šta sve trebamo uraditi da povežemo sve škole na internet. Zbog toga smo svi danas ovdje, i zato smo pozvali javne i privatne pružatelje internet usluga, i predstavnike regulatorne agencije. Šta god se danas dogovorimo – desiće se. Budžetirajmo ovo, recite nam šta mi možemo uraditi na državnom, entitetskom i lokalnom nivou, recite nam šta vi možete uraditi, i nađimo novac”, poručio je Edin Forto, Ministar transporta i komunikacija BiH.

Direktorica kompanije Mtel Jelena Trivan kazala je kako je kako članica Poslovnog savjetodavnog vijeća UNICEF-a imala priiku vidjeti predstavljeno istraživanje o umreženosti škola, koji su validirani kroz terenske posjete i  saradnju s obazovnim vlastima u Republici Srpskoj. Za 76 područnih škola u Republici Sprskoj, bit će obezbijeđen  pristup mobilnom internetu.

Iako mobilni internet nije optimalno rješenje za izvođenje nastavnog procesa i učenja za 21. vijek, dok se pitanje infrastrukture kojom bi se obezbijedila širokopojasna mreža, ovo ostaje privremeno rješenje.

Šef Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) za Evropu Jaroslaw Ponder potcrtao je višestruku korist povezivanja:

““Već se radujemo konkretnom angažmanu nakon ovog događaja, i drago nam je da ovdje danas vidimo i predstavnice i predstavnike privatnog sektora za okruglim stolom što je duh koji ITU veoma cijeni. Nije novost da je povezanost okosnica svega što radimo ovih dana, a povezivanje škola uvećava i donosi ogromnu i višestruku korist.”

Panel diskusija okončana je Pozivom na akciju i oprediljenošću prisutnih za sljedeće usaglašene prioritete i akcije:

  1. Osnovat će se koordinacijska grupa za digitalnu transformaciju u obrazovanju koja će okupiti predstavnike obrazovnog sektora, komunikacija, regulatora, internet operatora i drugih zainteresiranih strana koje žele doprinijeti kontinuiranom procesu razmjene informacija i resursa, koordinacije intervencija i investicija u ovoj oblasti. Prvi zadatak ove grupe bit će rješavanje pitanja nejednakog pristupa kvalitetnog interneta svim školama u BiH.
  2. Regulatorna agencija za komunikacije BIH uputit će preporuku svim operatorima da prilagode svoje cijene usluga prema školama, uzimajući u obzir broj učenika po školi i najbolji interes djece.
  3. Škole, područne i centralne, prepoznate su kao posebna kategorija koristnika i kao takve će se dalje promatrati u procesu monitoringa, praćenja trendova i izvještavanja.

Ovom prilikom, UNICEF u BIH i Ministarstvo prometa i komunikacija u BIH, demonstrirali su važnost i potencijal multilateralnih partnerstava, kontinuirane komunikacije i razmjene koja mora biti u temelju procesa galopirajuće digitalne transformacije. Ulaganje u obrazovanje nije investicija, već obaveza – složili su se svi prisutni.

 

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u