Neophodne hitne promjene u obrazovanju

Zajednička izjava Delegacije Evropske unije, specijalnog predstavnika Evropske unije, Misije OSCE-a, kancelarije UNICEF-a i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

08 Decembar/prosinac 2020
Neophodne hitne promjene u obrazovanju
UNICEF

SARAJEVO, 8. decembar 2020. godine - Godinu dana nakon objavljivanja rezultata prvog testiranja za Međunarodno istraživanje procjene znanja i vještina učenika (PISA)* za Bosnu i Hercegovinu (BiH), danas obilježavamo još jedan značajan datum za sektor obrazovanja u BiH – dobili smo rezultate testiranja za Međunarodno istraživanje postignuća učenika u matematici i prirodnim naukama (TIMSS)**, koje je obavljeno 2019. godine.

Rezultati TIMSS istraživanja pokazuju da škole u BiH nisu pripremljene za ulazak u društvo koje se temelji na korištenju znanja iz 21. vijeka i da bosanskohercegovačkoj djeci nisu pružene iste mogućnosti da razrade svoje potencijale kao što su njihovim vršnjacima iz država s visokim i srednje-visokim prihodima stanovnika. Veliki broj djece u BiH, njih 600.000, više ne može čekati jer im je budućnost ugrožena.

Kao što su pokazali rezultati PISA istraživanja za 2018. godinu i danas potvrdili rezultati TIMSS istraživanja, BiH je zapala u krizu u učenju, a to bi, uz pandemiju, moglo dovesti do podrivanja decenijama sticanog pomaka i pogoršati već ukorijenjenu nejednakost.

Zato je sad neophodno da obrazovne vlasti u BiH žurno osmisle i provedu sveobuhvatne obrazovne reforme koje će se zasnivati na nalazima izvedenim iz rezultata velikih međunarodnih istraživanja, jer iste pružaju iscrpne podatke za donošenje utemeljenih strateških odluka.

Pored toga, kontinuitet u učešću na opsežnim međunarodnim istraživanjima presudan je za praćenje i daljnji razvoj ne samo situacije nego i trendova u obrazovanju, tako da je moguće prilagođavati obrazovnu reformu tamo gdje je to neophodno. Kad je o tome riječ, podsjetili bismo i na Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2020. godinu u kojem se navodi da treba učestvovati u ovakvim istraživanjima radi praćenja napredovanja BiH te bolje vidljivosti i uporedivosti u širem kontekstu.

Obrazovano i kvalifikovano stanovništvo nužna su komponenta svake dinamično-organizovane privrede i inkluzivnog, kohezivnog društva kojem BiH teži, pa bi tako reforma obrazovanja trebala predstavljati okosnicu napora uloženih u razvoj ove države.

Kako bi omogućila reformu obrazovanja koja počiva na dokazima, BiH treba preduzeti sve potrebne korake za prijavu učešća u predstojećim međunarodnim istraživanjima (PIRLS 20213 i PISA 2022). Zato pozivamo vlasti da postignu konsenzus o nastavku učestvovanja BiH u ovim značajnim istraživanjima, te istovremeno osiguraju inkluzivnost i transparentnost procesa ocjenjivanja u, između ostalog, dosljednoj saradnji sa svim obrazovnim vlastima i međusobno.

Nadležne obrazovne vlasti na svim nivoima uprave moraju odlučno krenuti u stvaranje inkluzivnih, prilagodljivih i kvalitetnih obrazovnih sistema preko kojih će spremno dočekati budućnost.

 

* PISA: Programme for International Student Assessment – Međunarodno istraživanje procjene znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika 

** TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study – Međunarodno istraživanje postignuća učenika i poučavanja u matematici i prirodnim naukama 

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitteru i Facebooku.