DJECA I MEDIJI

Poziv novinarkama i novinarima da se prijave na UNICEF-ov Konkurs za medijski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH

15 Oktobar/listopad 2021
DJECA I MEDIJI
UNICEF

UNICEF BiH objavljuje Konkurs za medijski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH u skladu sa Etičkim smjernicama o izvještavanju o djeci. Konkurs je otvoren za sve novinarke i novinare  koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini.

Novost na ovogodišnjem Konkursu je da se ovogodišnja nagrada dodjeljuje jednoj novinarki/jednom novinaru za ukupan doprinos promociji i zaštiti prava djeteta tokom 2021. godine kroz novinski tekst, tekst na portalu, blog, TV ili radio prilog, vlog ili dokumentarni film. Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, mogu prijaviti autorice, autori ili neko od urednica/urednika u medijima.

Nagrada se dodjeljuje u godini u kojoj UNICEF obilježava 75 godina svog postojanja tokom kojih je predano radio na zaštiti prava svakog djeteta, u još jednoj godini trajanja pandemije COVID-19 koja je promijenila stvarnost svih nas i pogodila svaku osobu – posebno djecu, godini u kojoj ponovo osmišljamo obrazovanje i radimo na kreiranju kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tokom i nakon COVID-19 krize. Stoga je posebno bitno ove, kao i ostalih godina od kojih je svaka nosila svoje izazove, pohvaliti i nagraditi trud novinarka/novinara koji su u svemu našli snage i iskrene volje da obrade teme koje se tiču obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite ili teme koje promovišu inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje različitosti, i s kojima ih pozivamo da se prijave na ovaj Konkurs.

Konkurs je otvoren za sve radove objavljene od 01.11.2020. do 31.10.2021. godine, u bilo kom bh. mediju/mediju dostupnom i orijentiranom na BiH. Prilikom izbora najboljeg medijskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

 

Izboru teme;

Načinu prezentiranja činjenica i podataka;

Analitičkom pristupu i kontinuitetu;

Spisateljskom stilu za medij, novine i web/audiovizuelnoj prezentaciji za radio i televiziju;

Procjeni pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme;

Poštivanju UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci;

Poštivanju principa Zajedničke izjave novinara u BiH.

 

Aplikacija se sastoji od podataka o autorici/autoru i linka na objavljeni članak. Aplikaciju dostaviti na adresu zasvakodijete.ba@gmail.com sa naznakom „Za medijski konkurs/natječaj“. Rok za dostavu prijava je 08.11.2021. godine u 12,00.

Žiri sastavljen od iskusnih novinarki i novinara, dobitnica i dobitnika UNICEF-ovih priznanja prethodnih godina, te stručnjakinja i stručnjaka iz oblasti zaštite prava djeteta, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji koja će biti organizovana ovim povodom.

“Ogrćem vas svijetloplavim ogrtačem i proglašavam Vitezovima zaštitnicima djece prvog reda. Pozivam da isučete svoje mikrofone, kamere, fotoaparate, olovke, knjige, krede, spužve i sva druga (dozvoljena) sredstva za rad u zavisnosti ko se čim već bavi i krenemo u odlučnu borbu. Da se na svakom koraku i u svakom smislu suprotstavimo pošasti koja se nadvila nad djecu. Kredo našeg okruglog viteškog stola: Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta.”, napisao je bh. novinar Zoran Zoka Ćatić u uvodu UNICEF-ove publikacije “Mediji u interesu svakog djeteta”, a tim riječima vas ujedno još jednom pozivamo da se prijavite na ovogodišnji Konkurs i zajedno doprinesemo najboljem interesu svakog djeteta.

Kontakti za medije

UNICEF
Kancelarija UNICEF-a u Bosni i Hercegovini

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u