Stanje dječjih prava

Dječja prava u Bosni i Hercegovini

State of children's rights in Bosnia and Herzegovian 2020
UNICEF/A. Kapetanovic

Naglašeno

Iako je proteklih godina ostvaren napredak u nekoliko oblasti dječjih prava, i dalje su prisutne znatne nejednakosti, naročito kada je riječ o djeci iz romske zajednice i drugoj ranjivoj djeci, a na temelju uzrasta, pola, invaliditeta i mjesta stanovanja. Na nivou države još uvijek je primjetan nedostatak ažuriranih reprezentativnih podataka na osnovu kojih bi se na sveobuhvatan način pratilo ostvarivanje dječjih prava.

State of children's rights 2020
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 236,96 KB)