Standardi rada stručnih sradnika u vaspitno-popravnim ustanovama Republike Srpske

Pedagog, psiholog, socijalni radnik, defektolog

Naglašeno

Polazeći od pretpostavke da je obaveza društva da svoj djecii obezbijedi kvalitetno
vaspitanje i obrazovanje, a u skladu sa ciljevima definisanim Strategijom razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016–2021, mjerama i aktivnostima predloženim u svrhu njihove realizacije, Republički pedagoški zavod Republike Srpske inicirao je program „Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza“. Cilj programa je obezbjeđivanje sigurnijeg i podsticajnijeg okruženje za rast i razvoj djece u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske. U središtu navedenog programa je saradnja relevantnih institucija u zajednici koje se bave pitanjima vaspitanja i obrazovanja, rasta i razvoja djece, zaštite njihovih prava i interesa. Navedena saradnja pretpostavlja formiranje multisektorskih timova u školama, koji pružaju neposrednu podršku djeci i porodicama. Implementaciju programa podržala su četiri ministarstva – Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.
 

Standardi rada stručnih sradnika u vaspitno-popravnim ustanovama Republike Srpske
Autor
Društvo psihologa Republike Srpske i Republički pedagoški zavod Republike Srpske
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 3,33 MB)