Smjernice za otvaranje predškolskih ustanova nakon pandemije COVID-19

Vodeća načela za ponovno otvaranje predškolskih ustanova

Smjernice za otvaranje predškolskih ustanova nakon pandemije COVID-19
UNICEF/Đemidžić

Naglašeno

UNICEF aktivno sarađuje sa vladama kako bi podržao njihove napore u procjeni i odlučivanju kada i na koji način ponovo otvoriti predškolske ustanove. Odluku da se djelimično ili potpuno otvore predškolske ustanove treba bazirati na pristupu zasnovanom na riziku kako bi se postigli maksimalni obrazovni, razvojni i zdravstveni pozitivni efekti po djecu, vaspitače, osoblje i širu zajednicu, te kako bi se pomoglo u sprečavanju novog izbijanja epidemije COVID-19 u zajednici. U nedavno izrađenom okviru za ponovno otvaranje škola UNICEF i partneri ističu šest ključnih dimenzija koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja ponovnog otvaranja: politika, sredstva za finansiranje, siguran rad, učenje, pristup onima koji su najviše marginalizovani i dobrobit/zaštita. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) također je nedavno objavila smjernice sa korisnim razmatranjima o ponovnom otvaranju zasnovanim na pažljivoj procjeni rizika koja se, između ostalog, tiče epidemioloških faktora i kapaciteta u javnom zdravstvu.

 


 

Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 273,84 KB)