Regionalna konferencija o pristupu djece pravdi

Izvještaj

Regionalna konferencija o pristupu djece pravdi
UNICEF

Naglašeno

U februaru 2020. Godine, Regionalni ured UNICEF-a za Evropu i Srednju Aziju (ECARO) u saradnji sa Uredom UNICEF-a za BiH i Ministarstvom pravde BiH, bili su domaćini trodnevne regionalne konferencije u Sarajevu, Bosni i Hercegovini (BiH) na temu „Pristup djece pravdi“ u kojoj je sudjelovalo više od 150 učesnika među kojima su bili državni službenici i stručnjaci na području zaštite djece iz Evrope i Srednje Azije. Mladi ljudi iz različitih zemalja širom regiona koji su bili u kontaktu sa pravosudnim sistemom ili se zalažu za prava djeteta, također su uzeli učešće na konferenciji i podijelili svoja iskustva.

Regionalna konferencija o pristupu djece pravdi
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski