Procjena posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini

DRUGO ANKETNO ISTRAŽIVANJE DOMAĆINSTAVA

Procjena Posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini
UNICEF/Djemidzic

Naglašeno

Ova publikacija dolazi u vrijeme u kojem Bosna i Hercegovina prolazi kroz vrhunac trećeg vala pandemije bolesti COVID-19. Ovo je drugo istraživanje domaćinstava koje su proveli UNDP i UNICEF u kojem je izvršena procjena utjecaja bolesti COVID-19 na društvo. Namjera istraživanja je pružiti sveobuhvatne dokaze o tome kako kriza utječe na građane pojedinačno i na porodice, a koji će se iskoristiti u osmišljavanju budućih odgovora unutar socijalne i ekonomske sfere života ljudi. Izvještaj potvrđuje da su sistemi i institucije oslabljeni. Podaci pokazuju postojanje korelacije između pogoršane finansijske situacije u domaćinstvima i negativnih posljedica po porodice i djecu koje se odražavaju kroz prehranu, eskaliranje nasilja i stanje mentalnog zdravlja. Zatvaranje škola i prelazak na online nastavu su dodatno doprinijeli nejednakosti i stavili veći teret na zaposlene roditelje i nastavnike. Što se tiče ekonomije njege i brige, žene su, prema zapažanjima, u proteklih godinu dana disproporcionalno pogođene pandemijom s obzirom da se suočavaju sa znatnim porastom poslova brige i njege u domaćinstvu i kućnih poslova. Godine nedovoljno finansiranih mreža socijalne sigurnosti i još uvijek nesigurna zaposlenost ostavile su ranjive pripadnike stanovništva s vrlo malo ili čak nimalo resursa na koje bi se mogli osloniti u vanrednoj situaciji. Stoga, da bi se nadoknadio gubitak otpornosti u javnoj i privatnoj sferi, neophodno je ulagati u sistematsku i robusnu socijalnu zaštitu, mreže socijalne sigurnosti i davatelje socijalnih usluga i nastojati postići univerzalan pristup dodjeli sredstava pomoći svakom djetetu i porodici. Sa druge strane, otpornost institucija može biti povećana pokretanjem digitalnih javnih usluga u podršci administrativnom kapacitetu i ostvarivanju beskontaktnog pristupa uslugama. Kao što pokazuju podaci iz izvještaja, to bi doprinijelo boljoj kvaliteti života. U uvjetima koji se brzo mijenjaju i s obzirom na nesigurnost u budućnosti, UNDP i UNICEF se obavezuju da će pružati podršku ponovnoj kvalitetnoj izgradnji, izgradnji otpornog sistema i omogućavanju dijaloga sa svim partnerima u socijalnoj sferi sve do potpunog oporavka.

Procjena Posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini
Autor
UNICEF, UNDP
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski