Proširenje usluga odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu u Ljubuškom

Studije slučaja grada Ljubuški

Naglašeno

UNICEF BiH je, zajedno sa partnerima iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Gradskih uprava Bijeljina i Ljubuški, kao i predstavnici javnih i privatnih predškolskih ustanova , izveo Studiju izvodljivosti za proširenje obrazovanja i skrbi u ranom djetinjstvu u sklopu programa „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini“, koji se realizuje uz podršku USAID BiH.

Osim moralnog značaja ulaganja u razvoj ranog djetinjstva kao ljudskog prava, pokazalo se da je ulaganje u obrazovanje i brigu o ranom djetinjstvu (ECEC) među najboljim investicijama koje vlade mogu napraviti, donoseći ogromne društveno-ekonomske povrate ne samo za djecu i njihove porodice , već za društvo u cjelini. U tom kontekstu, UNICEF BiH je proveo studiju izvodljivost proširenja ECEC-a u FBiH i RS, koristeći kao studije slučaja gradove Bijeljina i Ljubuški. Studije se fokusiraju na opcije finansiranja kako bi se postigla potpuna pokrivenost ECEC-om na osnovu finansijske, pravne, operativne i političke izvodljivosti, a imaju za cilj da unaprijede kapacitete za finansijsko planiranje zasnovano na dokazima i da daju praktične smjernice za donosioce odluka o tome kako osigurati takvu intervenciju.

Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski