PRIRUČNIK ZA IZRADU, PRAĆENJE I EVALUACIJU LIČNO USMJERENOG PLANA PODRŠKE

Djeca s teškoćama jedna su od najviše ranjivih, marginaliziranih i najisključenijih populacija u svijetu

Naglašeno

Vizija UNICEF-a je izgraditi svijet koji svakom djetetu omogućava zdravo i zaštićeno odrastanje i obrazovanje kako bi ostvarilo svoj puni
potencijal. Svaki dan radimo na tome da tu viziju pretvorimo u stvarnost. Smatramo da pozitivne promjene jesu moguće kroz podizanje svijesti, veću angažiranost, jačanje kapacitete zajednica i pružatelja socijalnih usluga, te kroz rad sa djecom s teškoćama i njihovim porodicama. Ovaj priručnik namijenjen je svim stručnjacima i pružateljima usluga koji rade s djecom s teškoćama, te se nadamo da će biti koristan alat u postizanju gore pomenutih ciljeva za djecu.

PRIRUČNIK ZA IZRADU, PRAĆENJE I EVALUACIJU LIČNO USMJERENOG PLANA PODRŠKE
Autor
Darko Kobetić, prof. reh.
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski