Pitanja i odgovori o vakcinaciji tokom pandemije COVID-19

SZO preporučuje da se sve redovne vakcinacije vrše prema kalendaru imunizacije, čak i tokom pandemije COVID-19

Pitanja i odgovori o vakcinaciji tokom pandemije COVID-19
UNICEF/A. Kapetanovic

Naglašeno

SZO preporučuje da se sve redovne vakcinacije vrše prema kalendaru imunizacije, čak i tokom pandemije COVID-19. Trenutno nema dokaza da pandemija COVID-19 predstavlja bilo kakav poseban rizik u pogledu vakcinacije. Zbog toga se primjenjuju dokazi o drugim zaraznim bolestima. Ovi dokazi ukazuju na to da potencijalni kontakt sa zaraznom bolešću ne predstavlja kontraindikaciju za redovnu imunizaciju. Redovna imunizacija treba da se nastavi u mjeri u kojoj je to moguće i na način kako je to dozvoljeno u okviru lokalnog odgovora na COVID-19. Međutim, svakako je neophodno primjenjivati standardne mjere za sprečavanje zaraza kako bi se smanjio rizik od prenosa COVID-19 na sve osoblje i posjetioce zdravstvene ustanove u kojoj se vrši vakcinacija.

Autor
WHO, UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 379,94 KB)