Osmislimo 2025 #ZaSvakoDijete

Osmišljavamo svijet u kome će svako dijete imati priliku za jednako ostvarenje prava na zdravlje, obrazovanje, zaštitu i učešće

Osmislimo 2025 #ZaSvakoDijete
UNICEF/Djemidzic

Naglašeno

„Osmislimo 2025“, naša je vizija za svako dijete u Bosni i Hercegovini Osmišljavamo svijet u kome će svako dijete imati priliku za jednako ostvarenje prava na zdravlje, obrazovanje, zaštitu i učešće. Rezultati i strategije našeg programa za 2021.- 2025. u potpunosti su usklađeni sa Agendom održivog razvoja i Okvirom Ujedinjenih naroda za saradnju i održivi razvoj 2021.-2025. Zajedno sa partnerima, nastavićemo pružati podršku Bosni i Hercegovini u eliminaciji uzroka multidimenzionalnog siromaštva, diskriminacije i marginalizacije najugroženije djece, sa posebnim fokusom na djecu koja odrastaju u siromaštvu, djecu etničkih manjina (posebno Rome), djecu sa poteškoćama u razvoju, one koji su uskraćeni za roditeljsku brigu, djecu izbjeglica, migranata i tražilaca azila, kao i sve marginalizirane mlade i žene. Pridružite nam se!

Osmislimo 2025
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski