Mapiranje globalnih ciljeva za održivi razvoj i konvencije o pravima djeteta

Dokument predstavlja dopunu kraćeg dokumenta od dvije stranice kojeg je UNICEF pripremio s ciljem preliminarnog mapiranja trenutnih prioritetnih indikatora za Globalne ciljeve u kontekstu devet skupina prava iz Konvencije o pravima djeteta

Naglašeno

Za djecu su relevantni svi Globalni ciljevi. Detaljno i interaktivno mapiranje ima za cilj ne samo istaknuti, već ići i korak dalje od očiglednih poveznica između Globalnih
ciljeva i Konvencije, u oblastima poput zdravstva, obrazovanja i nasilja. Polazna pretpostavka je da su svi Globalni ciljevi relevantni za djecu, a ne samo oni u kojima se
djeca izričito spominju. Na primjer, Cilj 9. (Izgraditi izdržljivu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i podsticati inovativnost) odgovara, između ostalog,
članu 29.1 (a) i (e) Konvencije („obrazovanje djeteta treba usmjeriti ka razvoju dječije ličnosti, talenta i mentalnih i fizičkih sposobnosti do njihovih punih mogućnosti
i razvoju poštovanja prema prirodnom okolišu“), što se smatra ključnim za podsticanje inovacija. Djeca imaju pravo izravno učestvovati u ostvarivanju Globalnih
ciljeva, u smislu traženja svojih prava u ovom trenutku, ali i kroz pripremu tokom godina odrastanja za preuzimanje složenijih odgovornosti. Četverogodišnjaci u
2016. godini postaju punoljetni 2030. godine. Upravo iz tog razloga je razlika između ciljeva koji su specifični za djecu i odrasle tako fluidna.

Mapiranje globalnih ciljeva za održivi razvoj i konvencije o pravima djeteta
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 1,62 MB)