MAPA PUTA ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE

MAPA PUTA ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE OTPORNOG NA KRIZE I VANREDNE SITUACIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2023-2027

Naglašeno

U protekle četiri godine, institucije sistema socijalne zaštite Federaciji BiH (FBiH) su aktivno uključene u realizaciju Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija„Smanjenje rizika od katastrofa (DRR) za održivi razvoj u BiH“, u okviru kojeg su se postigli značajni rezultati u izgradnji sistema socijalne zaštite otpornog na krize i vanredne situacije u BiH.

U koordinaciji sa partnerskim UN agencijama, UNICEF je podržao provođenje komponente Programa posvećene jačanju kapaciteta sistema socijalne zaštite za pripremu, odgovor i oporavak od vanrednih situacija i kreiranje multisektorskih poveznica sa drugim sektorima i sistemima u integrisanom modelu smanjenja rizika od katastrofa u 5 općina i gradova u FBiH (Bihać, Sanski Most, Kakanj, Kalesija, Gradačac), odnosno 10 u BiH.

Naučene lekcije i iskustva pri realizaciji tih mjera u 5 općina i gradova u FBiH su oblikovali potrebe, rješenja i viziju daljnjeg unapređenja sistema u ovoj oblasti, sublimiranoj u Mapi puta.

Cilj Mape puta je širenje dobrih praksi i iskustava i u ostale opštine i gradove u BiH uz ulaganje u sistemske mjere integracije DRR-a u sektor socijalne zaštite kroz rad na zakonodavnim, strateškim i budžetskim okvirima sistema.

Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski