Dojenje i COVID-19

Sažetak

Dojenje i COVID-19
UNICEF/Pocaterra

Naglašeno

Dojenje je ključno za preživljavanje, prehranu i razvoj dojenčadi i male djece te zdravlje majki. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje tokom prvih 6 mjeseci života, a zatim nastavak dojenja u kombinaciji sa odgovarajućom dohranom do 2. godine života i nakon toga.1 Rani i neprekinut kontakt koža-na-kožu, boravak majke i novorođenčeta u istoj sobi nakon porođaja,2 i tzv. klokanska majčinska njega3 također značajno povećavaju šanse za preživljavanje novorođenčadi i smanjuju morbiditet, te se preporučuju od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

 

Međutim, postoji određena bojazan da li majke kod kojih je potvrđena infekcija virusom COVID-19 mogu dojenjem prenijeti virus SARS-CoV-2 na svoje bebe ili malu djecu. Kod donošenja preporuka koje se tiču dojenja i kontakta između majke i djeteta moraju se u potpunosti uzeti u obzir ne samo potencijalni rizici od infekcije dojenčeta virusom COVID-19, već i rizici od morbiditeta i smrtnosti povezanih sa nedojenjem, neodgovarajućim korištenjem dojenačkih mliječnih pripravaka, ali i zaštitni učinci kontakta koža-na-kožu. Ovaj naučni sažetak sagledava dosadašnje dokaze o rizicima prenošenja virusa COVID-19 sa zaražene majke na njenu bebu putem dojenja, kao i dokaze o rizicima koje nedojenje ima po zdravlje djeteta.

Autor
WHO
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 214,95 KB)