Проширење услуга предшколског васпитања и образовања у Бијељини

Студија случаја града Бијељина

Проширење услуга предшколског васпитања и образовања у Бијељини
UNICEF

Naglašeno

UNICEF БиХ је, заједно са партнерима из Министарства просвјете и културе Републике Српске, Министарства просвјете, науке, културе и спорта Западнохерцеговачког кантона, Градских управа Бијељина и Љубушки, као и представници јавних и приватних предшколских установа , извео Студију изводљивости за проширење образовања и скрби у раном ђетињству у склопу програма „Јачање социјалне и здравствене заштите као одговор на пандемију ЦОВИД-19 у Босни и Херцеговини“, који се реализује уз подршку USAID БиХ.

Осим моралног значаја улагања у развој раног ђетињства као људског права, показало се да је улагање у образовање и бригу о раном ђетињству (ЕЦЕЦ) међу најбољим инвестицијама које владе могу направити, доносећи огромне друштвено-економске поврате не само за ђецу и њихове породице , већ за друштво у цјелини. У том контексту, УНИЦЕФ БиХ је провео студију изводљивост проширења ЕЦЕЦ-а у ФБиХ и РС, користећи као студије случаја градове Бијељина и Љубушки. Студије се фокусирају на опције финансирања како би се постигла потпуна покривеност ЕЦЕЦ-ом на основу финансијске, правне, оперативне и политичке изводљивости, а имају за циљ да унаприједе капацитете за финансијско планирање засновано на доказима и да дају практичне смјернице за доносиоце одлука о томе како осигурати такву интервенцију.
 

Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski