Inkluzivni kutak

Prilagođene informacije, materijali i igre u vrijeme koronavirusa

Inkluzivni kutak
UNICEF/Calkic

Inkluzivni kutak je mjesto na kom ćemo prikupljati i postavljati materijale, prilagodjene za djecu i osobe sa senzornim i mentalnim teškoćama, ali korisne i za osobe i djecu bez teškoća, osobito za mlađi uzrast.

Zahvaljujemo se svoj djeci i porodicama, koje nam pomažu kreirati ovakve sadržaje. Nadamo se da će i drugi slijediti naš primjer.