A Good Story from a Great Kindergarten

Positive practices in the kindergarten "Čika Jova Zmaj" in Foča influenced parents, the local community, and the authorities to recognize the importance of early childhood development and preschool education

Almir Panjeta for UNICEF
Pozitivnim praksama u vrtiću “Čika Jova Zmaj” u Foči uticali su da roditelji, lokalna zajednica i vlasti prepoznaju značaj ranog rasta i razvoja i predškolskog odgoja
UNICEF/Panjeta
07 July 2023