Materijali

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Pticja i pandemijska gripa

Ptičja gripa?! Šta li je?!
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Vodič za terenske službenike
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Poster - osnovne informacije
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

 

 
Search:

 Email this article

unite for children