Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Prezentacije i izjave

Opći komentar Člana 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom o pravu na inkluzivno obrazovanje

Tema 1: Uloga specijalnih škola, Prof. Frank J. Muller, Njemačka

Tema 2 - Judith Hollenweger - Obrazovanje nastavnika i profesionalno usavrsavanje za inkluziju

Tema 3: Škole kao organizacije učenja, gđa. Anthoula Kefallinou, Evropska agencija za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje

Tema 4: Međusektorska saradnja, prof. Ann-Katrin Swärd, Švedska

Rad UNICEF-a na području inkluzivnog obrazovanja (strategija i proizvodi znanja)

 

 
Search:

 Email this article

unite for children