Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Inkluzivno obrazovanje

Među prvim koracima za unapređenje inkluzivnog obrazovanja je prepoznavanje inkluzije kao procesa kojem je dijete u centru pažnje, osnaživanje i edukacija onih koji direktno rade na edukaciji djece, edukacija roditelja o tome kako da objektivno sagledaju probleme sa kojima se susreću i učestvuju u njihovom rješavanju.

U cilju širenja inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, postoji potreba da se podigne svijest nastavnika, direktora, roditelja i zajednica o značaju obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju, što podrazumijeva institucionalnu obuku o inkluzivnom obrazovanju za nastavnike i rukovodeće osoblje škole. Trebalo bi potaknuti vlasti da podstiču individualnu podršku djeci sa posebnim potrebama, kako bi se olakšao njihov upis i pohađanje  redovnog obrazovanja. Štaviše, inkluzivno obrazovanje se treba podsticati na svim nivoima, počev od predškolskog obrazovanja. 

Proces socijalnog uključivanja treba početi što je ranije moguće - u ovoj ranoj razvojnoj fazi djeca sa smetnjama imaju najviše koristi od inkluzivnog obrazovanja, dok se djeca bez smetnji u ranoj mladosti nauče prihvaćati različitosti ljudi.

UNICEF realizira programe obuke u saradnji sa ministarstvima obrazovanja, školama i nevladinim organizacijama  kako bi se unaprijedio kvalitet obrazovanja za svu djecu, uključujući i djecu sa poteškoćama. 

Nora Shabani, regionalna specijalistica UNICEF-a: “Ulaganje u inkluzivno obrazovanje je ulaganje od kojeg sva djeca mogu imati koristi”

ŠVICARSKA STRUČNJAKINJA ZA INKLUZIJU: “Ako su djeca izolirana zbog poteškoća ili društvene marginalizacije, propustiće mnoge prilike za učenje”

Inkluzivni odgoj i obrazovanje u školi

“Želimo biti vidljivi"

Snaga partnerstva (za inkluzivno obrazovanje)

Smjernice za školovanje djece s posebnim potrebama u srednjim školama u Bosni i Hercegovini

Iz našeg svijeta različitosti

Mapiranje inkluzivnih praksi u osnovnom obrazovanju u BiH

 

 
Search:

 Email this article

unite for children