Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Socijalna zaštita

Sistem socijalne zaštite u BiH predviđa da djeca sa razvojnim smetnjama i odrasle osobe sa smetnjama primaju određene socijalne koristi u vidu novčanih naknada za određeni stepen smetnji. Međutim, zbog složenog političkog okruženja i veoma rascjepkane administrativne strukture BiH, socijalna zaštita djece i njihovih porodica u BiH se provodi kroz dva odvojena entitetska sistema i kroz kantonalne sisteme (u Federaciji BiH), putem različitih institucija i zakona. Shodno tome, pojedinci primaju različite novčane naknade u različitim dijelovima zemlje, čak i ako im je utvrđen isti stepen smetnji. Pored toga, nivo zaštite varira ovisno o tome da li su smetnje posljedica rata ili nesreće, bolesti ili postoje od rođenja, a rezultat toga je da su ove druge kategorije u neravnopravnom položaju i imaju slabiju zaštitu.

U tom smislu, potrebno je osigurati određeni stepen usklađenosti sistema socijalne zaštite i politika, kako bi se osigurao jednak pristup naknadama za sve osobe sa smetnjama. Socijalni programi zaštite trebaju biti usklađeni u cijeloj zemlji, kako bi se uklonile regionalne nejednakosti i kako bi se osiguralo da se naknade temelje na osnovu stepena smetnji, a ne na osnovu onoga što je uzrokovalo smetnje. Više napora također treba učiniti na poboljšanju prikupljanja podataka o osobama sa smetnjama, posebno djece, kao i na povećanje učinkovitosti mehanizama koordinacije usmjerenih na pitanja koja se odnose na smetnje.

Neke od tih intervencija su već poduzete u okviru Program Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije (SPIS), uz potporu Evropske unije, a kojeg provodi UNICEF i nadležna vladina tijela u BiH, kao i Svjetska banka.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children