Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Znanje i stavovi o djeci sa poteškoćama u razvoju

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku građana od 18 i više godina (N= 1204 sudionika) u BiH. Cilj  je bio da se ispitaju iskustva, stavovi, i mišljenja građana opce populacije BiH, kada je rijec o djeci sa smetnjama u razvoju, njihovom obrazovanju, životu unutar porodice, socijalizaciji, i dr.

Na osnovu rezultata ovog istraživanja moguće je zaključiti da su građani BiH u velikoj mjeri svjesni toga da su djeca sa smetnjama u razvoju zanemarena, marginalizirana i da se njihova prava ne poštuju, te da ih društvo nedovoljno pomaže i podržava. Ipak, mnogi građani BiH iskazuju određena stereotipna mišljenja i predrasude o djeci sa smetnjama u razvoju, ukazujuci na to da je podizanje svijesti o ovoj temi poželjno.

 

.

 

 

 

 

Knowledge and attitudes on children with disabilities


Search:

 Email this article

unite for children