Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Zavjet - moj doprinos

Djeca sa smetnjama u razvoju imaju ista prava i potrebe kao i sva djeca. Imaju pravo da napreduju, da budu uključena u život njihove zajednice i društva, da žive zdrav život i ostvare svoj puni potencijal, kao i da postanu produktivni članovi društva.

Ipak, djeca sa smetnjama u razvoju su često nevidljiva u politikama, podacima, društvima, što povećava njihovu isključenost i doprinosi nejednakostima.Često imaju manji pristup uslugama i veća je vjerovatnoća da će biti izložena zanemarivanju i zlostavljanju.

U Bosni i Hercegovini, 40% stanovništva ne bi dozvolilo djetetu sa socio–emocionalnim smetnjama u razvoju da ide u isti razred sa njihovim djetetom. Skoro 60% stanovništva ne bi dozvolilo svom djetetu da stupi u brak sa osobom sa smetnjama u razvoju. Preko 40% ljudi misli da djeca sa smetnjama u razvoju treba da pohađaju specijalne obrazovne institucije,dok samo 20% vidi pozitivan razvojni uticaj inkluzije.

Više...

Potpisivanjem ovog Zavjeta obavezujemo se da pružamo podršku djeci sa smetnjama u razvoju u okviru naših najboljih kapaciteta, kroz:

 • Borbu protiv diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i pomoć u prevazilaženju predrasuda
 • Poticanje ucešca u društvenom životu djece sa smetnjama u razvoju
 • Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u procese donošenja odluka
 • Promovisanje praksi ranog otkrivanja smetnji u razvoju
 • Omogućavanje pristupa svoj djeci sa smetnjama u razvoju osnovnim uslugama i promovisanje koordiniranog međusektorskog pristupa
 • Uklanjanje svih prepreka inkluziji
 • Sprečavanju odvajanja djece sa smetnjama u razvoju od njihovih porodica
 • Promovisanje dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju
 • Davanje prilika djeci sa smetnjama u razvoju da ostvare svoj puni potencijal
 • Uzimanje u obzir prava djece sa smetnjama u razvoju u kreiranju svih politika i programa
 • Sposobnost da vidimo snagu, ljubav, mogućnosti i samu djecu, prije nego što vidimo njihove smetnje u razvoju

 

 

 

 

 

Kako se priključiti?

Šta vi možete uraditi?


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Zavjet: Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children