Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

UNICEF-a posmatra smetnje u razvoju u okviru paradigme socijalnog modela. U tom socijalnom modelu upravo prepreke za potpuno učešće u društvu, a ne funkcionalna ograničenja ili onesposobljenja, dovode do smetnji. Iskustvo pokazuje da se interesi djece sa smetnjama i društvu najbolje promoviraju kroz učešće u glavnim tokovima društva.Sveukupni cilj projekta je podizanje svijesti i stvaranje pozitivnih stavova o potrebama i uključivanju djece sa smetnjama u razvoju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children