Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Konferencija o odgoju/vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu, Sarajevo, 14-15. februar/veljača 2012. godine

Ciljevi Konferencije:

1. Pokrenuti dijalog o planiranju i implementaciji politika, proširenju usluga, uključivanju ugrožene djece, investicijama i troškovima među donosiocima odluka i stručnjacima iz oblasti odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu.
2. Pružiti mogućnost učesnicima Konferencije da steknu nova znanja i vještine, posebno u pogledu inovacija u području učenja u ranom djetinjstvu u Bosni i Hercegovini i svijetu.
3. Posvetiti pažnju potrebama i zahtjevima za pružanje veće ponude usluga odgoja/ vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu u Bosni i Hercegovini.
4. Pripremiti i usvojiti Preporuke Konferencije sa konkretnim strategijama i sljedećim koracima kako bi se povećalo ulaganje i obuhvat odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem u ranom djetinjstvu.

Biografije prezentatora
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Sadržaj konferencije i video materijali

VIDEO: prezentacije sa Konferencije (YouTube)


INFO letak
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dnevni red konferencije
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

 

 

 

 

Zaključci Konferencije i preporuke

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children